Peter Schölander (M), Louise Stjernquist (L) och Ulf Molin på bild.

Peter Schölander (M), Louise Stjernquist (L) och Ulf Molin på bild. Arkivfoto: Joel Winqvist/Martin Wingren

Spahotell och seniorbostäder – partierna om hur de vill utveckla Höganäs hamn

Fullmäktigepartierna svarar på Lokaltidningens enkät

HÖGANÄS.

Ett havets hus, hotell och seniorbostäder. Några av de politiska partierna öppnar för nybyggnation i Höganäs hamn, i sina svar till Lokaltidningens frågeenkät. Men först ska den stundande medborgardialogen ge en del svar på hur invånarna resonerar inför framtiden.

Hur Höganäs hamn ska utvecklas inför framtiden har i flera år varit en het potatis. Flera olika förslag har kommit upp på tapeten. För några år sedan intensifierades debatten då den styrande alliansen, Folkpartiet exkluderat, ville bygga bostäder och hotell i en del av hamnen. Det ledde till folkuppror och folkomröstning i vilken en majoritet sade nej till att bebygga hamnområdet med en bostadsdel och hotell.

Sedan dess har det kommit utspel om att bygga kulturhus i hamnen, en fråga som också utretts men som man senare har släppt tanken på. Sedan dess har det varit relativt tyst om hur man ska utveckla hamnen för framtiden. Nu ska dock ett helhetsgrepp tas kring området och en medborgardialog ske (läs mer i artikeln nedan). Lokaltidningen har redan nu tagit fullmäktigepartierna på pulsen i frågan. I en enkät har vi ställt följande fråga till partierna: "Hur vill ni utveckla Höganäs hamn?", en fråga som partierna svarade på strax före jul.

Göran Locks Miljöpartiet kan tänka sig ett Havets hus.

Göran Locks Miljöpartiet kan tänka sig ett Havets hus. Foto: Joel Winqvist/Arkiv

Så här svarar partierna:

Centerpartiet:

"Hamnområdet i Höganäs är en viktig mötesplats för alla kommuninvånare. Hamnen är och kommer att vara en betydelsefull del av besöksnäringens utbud. Ser gärna en etablering av hotell- och konferensanläggning."

Kristdemokraterna:

"Det har nyligen initierats en utredning kring hamnens framtid med bland annat medborgardialog i ett tidigt skede. Vi avvaktar utredningen och kommande förslag innan vi tar ställning, men sist det begav sig var vi positiva till bebyggelse i hamnen och i nuläget är vi fortfarande det."

Liberalerna:

"Vi kan tänka oss ett lågt, men välutvecklat spa-hotell för besöksnäring och konferenser. Utveckla servicen till båtfolket och kommuninvånarna. Dock inga bostäder. Vi ser fram emot kommande dialoger."

Miljöpartiet:

"Höganäs hamn ska förbli och utvecklas som Kullabornas vardagsrum med möjligheter till bad, rekreation, fritidsaktiviteter samt publika evenemang. Båthamnen med kringverksamhet ska finnas kvar. Vi vill också driva möjligheten till ett Havets hus som en pendang till Naturrum Kullaberg. Kan vi locka 10 procent av de 500 000 årliga besökarna till Naturrum betyder det mycket för turism och stadskärnans utveckling."

Moderaterna:

"Frågan är till viss del för tidigt väckt. Det pågår just nu ett arbete för att förbereda en omfattande medborgardialog kring hamnområdets utveckling. Vad man kan säga just nu är att vi vill se ett område med liv och rörelse året runt som sammanfogar staden med hamnen."

Socialdemokraterna:

"Vi vill att vi ska betona kärnverksamheten, det vill säga hamnverksamhet, men kan tänka oss en utveckling i övrigt så länge det offentliga rummet lämnas öppet till allmänheten. Vi vill avvakta den kommande medborgardialogen kring hamnen innan vi slutligen tar ställning."

Sverigedemokraterna:

"Markområdet​ ​runt​ ​hamnen​ ​är​ ​förmodligen​ ​den​ ​mest​ ​attraktiva​ ​tomtmarken​ ​i​ ​hela Höganäs​ ​kommun.​ ​Att​ ​kommunen​ ​inte​ ​redan​ ​utnyttjat​ ​denna​ ​mark​ ​för​ ​att​ ​göra Höganäs​ ​mer​ ​attraktivt​ ​är​ ​helt​ ​obegripligt.​ ​För​ ​vår​ ​del​ ​kan​ ​vi​ ​mycket​ ​väl​ ​tänka​ ​oss​ ​att man​ ​bygger​ ​hyreslägenheter​ ​för​ ​seniorer​ ​och​ ​en​ ​hotelldel​ ​för​ ​turister​ ​och​ ​besökande."

Vänsterpartiet:

"Vänsterpartiet vill att hamnområdet bevaras och utvecklas som ett område för alla, som ett område för rekreation, gemenskap och båtliv. Hamnen är en viktig del av Höganäs charm och själ och bör utvecklas i dialog med medborgarna."

Publicerad 09 February 2018 09:57