Foto: Mostphotos.com

Därför får Kullagymnasiet mer pengar

Tillägsanslag för ökat antal elever

Av
Joel Winqvist

HÖGANÄS. Under fjolåret fick en stor del av de ungdomar som tidigare varit asylsökande uppehållstillstånd. Det innebär att det på Kullagymnasiet finns en stor grupp unga som går gymnasieskolans introduktionsprogram där kostnaden ska finansieras inom gymnasieskolans budget eftersom den externa finansieringen från Migrationsverket i stor utsträckning upphör efterhand som elever får uppehållstillstånd.

Med anledning av detta så har kommunstyrelsen nyligen beslutat att utbildningsnämnden ska få ytterligare 2, 7 miljoner kronor i sin driftsbudget. Detta för att kunna finansiera verksamheten inom skolans introduktionsprogram. Pengarna tas från flykting- och integrationsfonden.

Publicerad 12 February 2018 15:42