Peter Schölander.

Peter Schölander. Foto: Martin Wingren/Arkiv

Nu tas helhetsgrepp kring centrumutvecklingen

Arbetet med framtidens Storgatan, Höganäs hamn och kulturhus ska samordnas

HÖGANÄS. Storgatan, hamnen och ett framtida kulturhus. Tre stora projekt i stadskärnan som kommunen nu tar ett samordnat helhetsgrepp kring.– Allt går hand i hand, säger kommunstyrelseordförande Peter Schölander (M).

De tre storprojekten utreds visserligen var för sig, men påverkar varandra i hög grad och kräver ett gemensamt helhetsgrepp, menar Peter Schölander.

Under senaste kommunstyrelsemötet bestämdes det att kommunchef Herman Crespin ska ansvara för att föra samman en arbetsgrupp som ska samordna utvecklingsarbetet av Storgatan och hamnen samt utredningen av ett nytt kulturhus.

– Det handlar om att ta ett helhetsgrepp om centrum. Allt går hand i hand. Vi måste ha en karta att gå efter så att vi inte i efterhand säger "oops, så skulle vi inte ha gjort", förklarar kommunalrådet.

– Och vi vill inte behöva stänga ner centrum mer än nödvändigt, säger han.

Han pratar om att det är ett centrum i förändring.

– Stadskärnan kommer inte att användas på samma sätt som innan, säger Peter Schölander och pekar bland annat på att olika upplevelser kommer att ta större plats i området i det framtida Höganäs.

Vi vill inte behöva stänga ner centrum mer än nödvändigt

Samtidigt går arbetet med de olika projekten vidare. Gällande ombyggnaden av Storgatan beslutades det på senaste kommunstyrelsmötet att godkänna en tjänstemannautredning som bland annat handlar om i vilka etapper gatan ska byggas om. Den första, från Köpmansgatan till Arnbergs plats, föreslås dra igång under 2019. Därefter väntar etapp två byggas om mellan Triangelplatsen och Arnbergs plats med start 2020 och slutligen Köpmansgatan till Kvickbadet 2021.

Mycket återstår dock innan det står klart hur nya Storgatan kommer att bli. Bland annat ska en trafikutredning göras i vilket behovet av plats för gående, cykel, bil, buss, varutransporter och hur trafiken ska fördelas och så vidare tittas på. Detta inkluderar en parkeringsutredning. Man ska även rita på hur det rent utseendemässigt ska se ut på gatan, tidsplan ska sättas, offerter tas in och olika VA-lösningar gås igenom. Man ska även informera och prata med medborgare om framtiden. Bland annat.

– Allt det praktiska innan vi kan sätta spaden i marken, konstaterar Peter Schölander.

Även hamnens framtid och ett eventuellt kulturhus var uppe på kommunstyrelsens bord senast. I det förstnämnda fallet klubbades de riktlinjer som ska ligga till grund för den medborgardialog om hamnens framtid som ska genomföras med start under våren, som tidningen skrev om i förra veckan. Politikerna klubbade också att man ska fortsätta utreda var ett framtida kulturhus/bibliotek ska placeras någonstans, kika på investerings- och driftskostnad samt tidsaspekt för när ett nytt hus skulle kunna börja användas.

Publicerad 13 February 2018 07:01