Då blir det öppet hus om hamnen

Medborgardialogen är i gång

HÖGANÄS. Nu är medborgardialogen om Höganäs hamns framtid i gång. Det innebär att man nu kan skicka in sina tankar och funderingar, och tips, till kommunen. Det görs främst via Höganäs kommuns "dialogkartan" via kommunens hemsida. Man kan även mejla in sina synpunkter till samhallsbyggnadsforvaltningen@hoganas.se.

Riktlinjerna för dialogen är följande: hamnen som en del av staden och bygden, koppla samman stad och hamn, ge hamnen liv året om och bygg in de gröna värdena.

Den 6 mars klockan 13.00 till 17.30 kommer det att hållas ett öppet hus på Tivolihuset i Höganäs. Då kan intresserade träffas och dela sina tankar kring hamnens framtid.

Medborgardialogen pågår fram till den 18 mars. Därefter sammanställs alla synpunkter av kommunens tjänstemän.

"De kommer därefter att redovisas för kommunstyrelsen och vara en del i det underlag som går ut till de arkitekter som bjuds in att rita på framtidens hamnområde", skriver kommunen på sin hemsida.

Det står vidare:

"Efter medborgardialogen bjuds ett antal arkitektkontor in att rita på framtidens hamnområde. Arkitekternas förslag väntas färdiga under sommaren. Ett vinnande förslag utses och det är detta som kommunen arbetar vidare med. Det kan exempelvis innebära detaljplanearbete eller arbeten för att omgestalta delar av området."

Publicerad 19 February 2018 10:21

Lokaltidningen Höganäss nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag