Centerpartiet öppnar för områdesbestämmelser på Kullaberg

Men röstade nej till planläggning

KULLABERG.

Miljöpartiet har i en motion propagerat för att planlägga västra Kullaberg för att skydda byggnader med kulturvärden. Nyligen röstade dock en majoritet av planutskottet nej till planerna. C är dock öppna för områdesbestämmelser i framtiden.

Miljöpartiets motion, som Lokaltidningen skrev om i förra veckan på webben, kan sägas vara en motreaktion på Naturvårdsverkets planer på att sälja ut sina fastigheter inom reservatets gränser. MP förespråkar ett skydd av byggnaderna och att man återupptar det planarbete för området som ligger vilande. I det planarbete som tidigare genomförts skedde bland annat en byggnadsinventering. Partiet ser gärna också att man får till så kallade områdesbestämmelser som kan sägas vara ett mellanting mellan översiktsplan och detaljplan.

Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen är det inte aktuellt med några avstyckningar av myndighetens fastigheter. Därmed bedömer förvaltningen att det inte behövs kommunala skydd som exempelvis en detaljplan eller områdesbestämmelser.

Göran Lock.

Göran Lock. Foto: Joel Winqvist/Arkiv

Detta vänder sig Miljöpartiets ena språkrör Göran Lock emot.

– Tänker man så så behöver man inte skydda någonting men kommer ständigt att bli tagen på sängen som man ju redan blivit flera gånger just på Kullaberg, skriver han i ett mejl till bland annat Lokaltidningen. Han nämner fallet med Hjortstugorna som under protester revs under hösten.

MP fick med sig Socialdemokraterna och Liberalerna nät motionen var uppe på planutskottet nyligen men det räckte inte. En majoritet av utskottet röstade nej till att planlägga Västra Kullaberg.

Ulf Molin

Ulf Molin Foto: Martin Wingren/Arkiv

– Vi är emot en planläggning. Vi ser ingen vits med det och anser inte att det är rätt metod, säger Ulf Molin vars centerparti var ett av de partier som röstade nej till Miljöpartiets motion.

Däremot utesluter inte hans parti att framöver få till områdesbestämmelser i ärendet. Detta för att öka skyddet av byggnader med så kallade kulturvärden.

– Vi kan tänka oss det. Områdesbestämmelser hade varit en styrka i sammanhanget, säger han.

Ulf Molin tycker dock att kommunen i dagsläget har en bra dialog med Naturvårdsverket.

Göran Lock tänker ta upp frågan igen i kommunstyrelsen.

– Höganäs och Kullaberg har unika natur- och kulturmiljöer. Kvaliteter och konkurrensfördelar som ingen kan efterlikna. Raserar vi dessa så kan vi inte heller återskapa dem. Det är bland annat de som gör att så många vill bosätta sig i Höganäs kommun, skriver miljöpartisten bland annat.

Skydd

Områdesbestämmelser är ett mellanting mellan översiktsplan och detaljplan. Med dem kan kommunen reglera grunddragen i mark- och vattenanvändningen om det behövs för att säkerställa översiktsplanens syften eller tillgodose ett riksintresse. Områdesbestämmelser ger dock ingen byggrätt, som detaljplaner ger.

Källa: Boverket

Publicerad 26 February 2018 14:04

Lokaltidningen Höganäss nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag