Då kan nya superbussarna börja rulla i Höganäs

Spårvagnsmotion från oppositionen får inget gehör

HÖGANÄS. Oppositionens motion om spårvagnar får inget gehör från majoriteten. Fokus i den nära framtiden är att få superbussar till och från Höganäs att börja rulla, men i ett längre perspektiv kan någon form av spårbunden trafik bli aktuell. Men förmodligen inga regelrätta spårvagnar.

Av
Joel Winqvist

För ett drygt år sedan skrev Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, samtliga tre i opposition, en gemensam motion i vilken man förespråkade att Höganäs åter skulle bli medlem i föreningen Spårvagnsstäderna. Men förslaget fick kalla handen av majoriteten när den nyligen var uppe på planutskottets bord. Ulf Molin (C) i den styrande majoriteten säger till Lokaltidningen att Höganäs har varit medlem i föreningen tidigare.

– Det var till ingen nytta. Det var mer en vänskaplighetsgest till de i Familjen Helsingborg, säger han.

Emma Wennerholm i Vänsterpartiet var med och skrev spårvagnsmotionen.

Emma Wennerholm i Vänsterpartiet var med och skrev spårvagnsmotionen. Foto: Mikael Nilsson

Ulf Molin är av uppfattningen att föreningen vänder sig till de som är intresserade av att ha regelrätta spårvagnar. Det ska inte blandas ihop med spårbunden trafik vilket är något annat, menar han.

Och klassiska spårvagnar som enbart kör inne i städerna, och som finns i ett fåtal svenska städer såsom Göteborg och Norrköping, är inte aktuellt för Höganäs, lyder bedömningen.

I den nära framtiden kommer det att satsas på så kallade superbussar till och från Höganäs. Planen just nu är att komma igång med superbussar på sträckan Höganäs-Helsingborg år 2022.

Region Skåne har listat ett antal stråk i länet som särskilt angelägna att prioritera. Sträckan Höganäs-Helsingborg är ett av dessa. Främst för att det är en pendlingstät etapp utan tågtrafik, berättar Erik Bredmar, planeringsstrateg på samhällsbyggnadsförvaltningen.

– Sträckan är en av de absolut mest pendlingstäta i länet, säger han.

Vi har många som pendlar och det måste fungera med kommunikationerna

I detta nu håller Trafikverket på med en utredning där bland annat Höganäs-Helsingborgssträckan ses över. Bland annat tittar man på vilka flaskhalsar som finns, om hållplatser behöver byggas om och vilka eventuella problem som måste byggas bort för att superbussarna ska kunna rulla fram smidigt. I höst väntas utredningen vara klar.

– Det här blir vårt sätt att få en kollektivtrafik med hög kapacitet. Det ska vara mer som att åka tåg, säger Erik Bredmar och pekar bland annat på smidigare biljetthantering, ökad komfort och korta stopp.

Ulf Molin.

Ulf Molin. Foto: Martin Wingren/Arkiv

Men efterhand som pendlingsstarka kommunen Höganäs växer och fler flyttar hit är risken att superbussarna inte räcker till. Då kan någon form av spårbunden trafik komma att behövas, siar Ulf Molin.

I somliga tyska städer, såsom Stuttgart, har de en variant med tåg som går som spårvagnar i tätorten men som kör i högre hastigheter, som pågatågen, utanför. Detta skulle kunna vara en lösning för Höganäs framöver, säger kommunalrådet som samtidigt är tydlig med att tekniken går framåt och nya lösningar presenteras efterhand.

Företrädare för Höganäs kommun har tidigare gjort besök i Tyskland och studerat deras spårbundna trafik.

– Höganäs är beroende av bra framkomlighet. Och det kan hända att vi behöver någon form av spårbunden trafik längre fram. Vi har många som pendlar och det måste fungera med kommunikationerna, fortsätter centerpartisten.

Publicerad 01 March 2018 10:34

Lokaltidningen Höganäss nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag