Bistrosatsning i Jonstorp dröjer: "Kommunen är för slö"

Krögarkritik mot långa handläggningstider

JONSTORP. Den gamla brandstationen i Jonstorp ska bli en bistro. Planen var att den skulle öppna till sommaren. Men nu står det klart att satsningen dröjer ett år.

Den före detta brandstationen på orten har stått oanvänd sedan brandvärnet lade ner och Höganäs kommun har försökt få till en försäljning av lokalerna.

I december kunde Lokaltidningen berätta att kommunen kommit överens med ägarna till Orangeriet, som ligger längs med E6:an, om att de skulle ta över lokalerna i Jonstorp. Till en början var tanken att krögarna skulle hyra den gamla brandstationen i väntan på att detaljplanen, som endast ger tillstånd till brandverksamhet, ändrats till restaurangändamål och då kunna genomföra köpet.

För att kunna bedriva bistroverksamhet i lokalerna innan detaljplanen ändrats var man tvungen att få till ett tillfälligt bygglov. Men Jonas Nyberg, en av krögarna som ska ta över lokalerna, berättar att man fick signaler från kommunen om att det skulle bli svårt att få detta beviljat. Därmed ville krögarna avvakta med att göra investeringar i fastigheten i form av bland annat renoveringar. Kontentan blir att planen om att öppna till sommaren skjuts ungefär ett år framåt i tiden.

– Det känns lite tråkigt. Om vi hyr det får vi inte bedriva vår verksamhet, säger han och fortsätter:

– Vi kan ju bedriva brandverksamhet men det är vi inte intresserade av. Bryggeriet har ju köpt brandbilen, så det går inte, skojar krögaren som refererar till att Höganäs bryggeri för ett par år sedan köpte brandbilen som tidigare användes i Jonstorp.

Brandstationen ligger mitt i Jonstorp.

Brandstationen ligger mitt i Jonstorp.

Köpekontraktet kommer att skrivas på så fort som detaljplanen har ändrats så att restaurangverksamhet tillåts i lokalerna. Enligt Jonas Nyberg är detta aktuellt först i slutet av året, enligt de signaler han fått från kommunen. Fram till att köpet gått igenom kommer det inte att bedrivas någon verksamhet i lokalerna, säger han.

– Nu är planen att öppna i maj 2019 istället, säger han.

Jonas Nyberg, som själv bor i Jonstorp, är nöjd med dialogen som krögarna har haft med kommunen.

– Den har varit mycket bra, det finns inget att säga om det, säger han och tillägger att han haft mycket bra kontakt med tjänstemännen i frågan.

Han erkänner att han möjligen varit lite väl optimistisk när det kommer till tidsplanen. Men han anser ändå att det tar för lång tid att ändra i detaljplanen.

– Kommunen är för slö. Det tar för lång tid. De är mycket byråkrati, anser han och utvecklar sin kritik:

– Frågan är om vi invånare är till för att kommunen ska tjäna pengar, eller om kommunen är till för att underlätta för oss invånare, undrar han.

– Vi hade kunnat ha en blomstrande verksamhet till sommaren som kommit invånarna till nytta, säger han och refererar till fler arbetstillfällen och inkomstmöjligheter. Nu blir det inte så, säger han.

Kan du ändå ha viss förståelse för att den här typen av arbete tar tid?

– Ja, absolut men åtta månader är rätt länge, säger han och räknar tiden från och med nu och fram till november månad.

Lokalerna har inte använts sedan brandvärnet lämnade.

Lokalerna har inte använts sedan brandvärnet lämnade.

Kommunchef Herman Crespin säger till Lokaltidningen att han har förståelse för att säsongen är kort och att om man behöver göra investeringar så vill man ha en långsiktighet i det hela.

När vi ber honom kommentera Jonas Nybergs kritik så pratar han om att Höganäs kommun vill uppfattas som smidiga och tillmötesgående i den här typen av frågor. Samtidigt är det viktigt att värna om rättssäkerheten och att man, som han uttrycker det, "får fram en detaljplan som håller hela vägen".

– Det är alltid en avvägning, säger han och fortsätter:

– Vi vill utveckla Jonstorp som destination och stärka besöksnäringen. Vi försöker så fort som möjligt få fram en detaljplan som är i linje med den målsättning vi har. Men ibland får saker och ting ta lite tid just för att det ska bli rätt. Men jag tar det till mig, säger kommunchefen som säger att det rör sig om en liten fastighet.

– Det ska inte behöva ta allt för lång tid, säger han apropå detaljplaneändringen.

Han väljer däremot att inte uttala sig om när detta skulle kunna komma till stånd, och pekar på eventuella överklaganden och samråd som kan komma att ske.

– Men vi kommer att jobba för smidiga lösningar, säger Herman Crespin.

Publicerad 05 March 2018 11:07

Lokaltidningen Höganäss nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag