Stor uppslutning när höganäsare tyckte till om hamnen

Dialogmöte på Tivolihuset drog folk

HÖGANÄS. Att bygga eller inte bygga, det är frågan. Men fler tankar och funderingar än så kom till ytan när Höganäs kommun bjöd in till dialogträff om hamnens framtid på Tivolihuset under tisdagen.

Lena Boman slår en nyfiken blick på den karta som visar hamnen i Höganäs och dess närområden. Hon drar med pekfingret över den del av kartan som visar de gröna ytorna och säger:

– Jag ser varningstecken här. Min känsla är att kommunen vill bygga något på de fria grönytorna. Så min fråga blir om de redan har planer på att bygga på dem, säger hon.

– Risken är att det blir något högt. Det kan bli en katastrof för området, menar hon.

Hon bor inte långt ifrån hamnområdet i Höganäs tillsammans med maken Claes Jarvi. De har kommit hit till Tivolihuset för kommunens öppna hus om framtiden för hamnen. Än finns inga skisser eller planer på hur området ska utvecklas än, utan i detta skedet handlar det om att samla in tankar och synpunkter från invånarna.

Risken är att det blir något högt. Det kan bli en katastrof för området

Claes Jarvi är inte lika säker som hustrun på det här med byggplaner i form av högre hus.

– Det tror jag inte att de har planer på. Jag tror inte att de kommer att våga bygga högt. Men kanske att det finns vissa planer på ett hotell, säger han.

– Jag är absolut öppen för någon form av hotellbyggnation så länge det inte blir höghus och inte grönytorna tas bort, säger Claes Jarvi.

Lena Boman och Claes Jarvi brukar promenera i hamnen i stort sett varje dag och tycker att det är viktigt med att behålla de gröna ytorna där.

Lena Boman och Claes Jarvi brukar promenera i hamnen i stort sett varje dag och tycker att det är viktigt med att behålla de gröna ytorna där. Foto: Joel Winqvist

De går i hamnen nästan varje dag.

– Hittills har man utvecklat hamnen på ett bra sätt. Det har absolut blivit trevligt, tycker han.

Under den rådande medborgardialogen i ämnet utgår kommunen från fyra olika riktlinjer. En av dem handlar om att väcka liv i hamnområdet året om, alltså inte bara under sommarhalvåret.

– Det får gärna bli lite mer liv här även på vintern om man hittar rätt koncept, tycker Lena Boman.

Vad tycker du om den här typen av medborgardialog?

– Det är bra. Kommunen måste ju ha en uppfattning om vad folk tycker, menar hon.

Det var god uppslutning på Tivolihuset. Redan efter en dryg timme hade omkring hundra personer besökt lokalerna för att prata med andra invånare och kommunrepresentanter om hamnen.

Höganäs hamn ska utvecklas till att bli mer levande året om. Men ska även på ett tydligare sätt kopplas ihop med övriga stadskärnan, lyder några av målen med hamnen inför framtiden.

Höganäs hamn ska utvecklas till att bli mer levande året om. Men ska även på ett tydligare sätt kopplas ihop med övriga stadskärnan, lyder några av målen med hamnen inför framtiden. Foto: Höganäs kommun

En annan av besökarna är Susanne Ravani. Hon var en av de drivande i aktionsgruppen Rädda Höganäs hamn som under 2013 skrapade ihop tillräckligt många namn för att till slut få till en folkomröstning om byggnation i hamnen, en omröstning som ägde rum 2014 och resulterade i ett nej från folket om att bygga höghus i hamnen. Med undantag för utspel om att bygga ett nytt kulturhus på området har frågan om hamnens framtid varit minst sagt vilande sedan dess.

Känns det konstigt att återigen sitta här och prata hamn, och dess framtid?

– Jag hoppas ju att vi slipper gå till folkomröstning igen, säger hon med ett halvt leende.

Hon fortsätter:

– Lite konstigt är det men framförallt känns det roligt att man äntligen velat ta i frågan igen. Det är positivt att vi diskuterar hamnen. Som ett första steg tycker jag att det här är jättebra, säger Susanne Ravani som är chefredaktör för nättidningen Fyren och genom sin roll där får ta del av mycket åsikter i ämnet.

Hon hoppas dock inte att tisdagens öppna hus blir det enda fysiska mötet för invånarna i ämnet.

Det är positivt att vi diskuterar hamnen. Som ett första steg tycker jag att det här är jättebra

– Det vore bra med fler riktade möten, att man vågar diskutera brett vad området ska användas till, säger han och exemplifierar med frågor som ja eller nej till bostäder, om hamnen måste leva på vintern, om det ska vara en offentlig mötesplats... Och så vidare.

– Att man hugger i de kontroversiella frågorna.

För henne är det inte självklart att hamnen måste fyllas med liv året om. Höganäs är främst en sommarstad, och en hamn är en hamn, med allt vad det innebär, menar hon. Susanne Ravani är emot förändringar som görs för att till varje pris levandegöra hamnen året om, om det i slutändan innebär att detta slår negativt på upplevelsen under sommarsäsongen.

Hon står fast vid att hon gärna ser en form av havets hus, en satsning som skulle lyfta fram bygdens båtliv och fiske i hamnen och koppla ihop det med Kullaberg, berättar hon.

– Ett ypperligt tillfälle att lyfta det. Det finns en spännande historia som man också kan knyta an till nutiden.

Fotnot: Medborgardialogen pågår fram till den 18 mars. På kommunens hemsida går det att lämna in synpunkter och funderingar via deras Dialogkarta. Man kan även mejla in till samhallsbyggnadsforvaltningen@hoganas.se

Mer information finns på kommunens hemsida.

Publicerad 07 March 2018 00:00

Lokaltidningen Höganäss nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag