Arkitektskisser om Höganäs hamn lär dröja till hösten

Skjuts framåt några månader i tiden

HÖGANÄS. Tanken var att visa upp arkitektförslag om hamnen redan under sommaren. Men skisserna lär nog vara färdiga först i höst.

I tisdags eftermiddag bjöd kommunen in till öppet hus på Tivolihuset för en dialogträff om hamnen i framtiden, som Lokaltidningen skrev om i onsdags på webben. Träffen beskrivs som välbesökt.

– Det var väldigt god uppslutning, säger Erik Bredmar, tillförordnad planchef på kommunen, och berättar att det främst under eftermiddagens första hälft var bra tryck då över ett hundratal personer dök upp för att prata hamn och dess framtid.

– Vi har haft intressanta diskussioner, säger han.

Vad är den vanligaste frågan du fick under dagen?

– Det är många som säger att det är viktigt att hamnen ska vara en hamn. Att det är självklart att båtarna ska finnas kvar i anslutning till hamnen, säger han.

En annan av kommunens tjänstemän som var på plats var Anette Nilsson, exploateringsingenjör på stadsmiljöavdelningen. Hon berättar att den vanligaste synpunkten hon stötte på under dagen var från invånare som ansåg att antingen ska man absolut bygga i hamnen, eller så ska man absolut inte bygga i hamnen, som hon uttrycker det.

– Vi vill gärna ha in synpunkter för det finns mycket att hämta. Vi vill att hamnen ska vara höganäsarnas vardagsrum, säger hon.

Fram till den 18 mars finns det möjlighet att lämna in synpunkter via kommunens dialogkarta och på mejl till samhallsbyggnadsforvaltningen@hoganas.se

– Vi kommer att samla ihop och sammanställa synpunkterna. Vi vill fånga de goda idéerna, menar hon.

Och de som inte har några idéer, utan tycker att det är bra som det är i dag?

– Då blir det svårt, vi vill göra något i hamnen. Det är ju svårt att göra alla nöjda, säger hon.

Efter att medborgardialogen är slut kommer invånares synpunkter att redovisas för kommunstyrelsen som en del i det underlag som går ut till de arkitekter som bjuds in att rita på framtidens hamnområde.

Tanken var tidigare att arkitekternas förslag skulle vara färdiga under sommaren. Nu har man tänkt om från kommunens sida, menar Erik Bredmar.

– Det är inte jättemycket tid fram till sommaren. Vi siktar på framåt valet istället, säger han och förklarar att det är bättre att skisserna blir bra än att de stressas fram.

Publicerad 08 March 2018 08:00

Lokaltidningen Höganäss nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag