Förslag: Eric Ruuth under ny ledning

Av
Joel Winqvist

HÖGANÄS. De senaste halvåret har en oberoende utredning tittat på vilken organisatorisk tillhörighet som Eric Ruuth kulturhus ska ha i framtiden. I dagsläget ligger verksamheten under utbildningsnämndens ansvarsområde, men studiensom presenterades för en tid sedan visar att det finns fler vinster att göra om en överflyttning till kultur- och fritidsutskottet sker.

När kommunstyrelsen hade möte i veckan presenterades konsekvenser av en eventuell överföring. De båda berörda förvaltningarna är överens om beslutet och hänvisar att det finns många fördelar för förvaltningarna och samordningsvinster om en överflyttning sker.

Kommunstyrelsen föreslår nu fullmäktige att ta beslut om att verksamheten på Eric Ruuth framöver istället ska ligga på kultur- och fritidsutskottets ansvar, från och med den 1 januari 2019.

Publicerad 09 March 2018 11:18

Lokaltidningen Höganäss nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag