Intresset från elevhåll för att lyssna på politikern var stort.

Intresset från elevhåll för att lyssna på politikern var stort. Foto: Joel Winqvist

Kullaelever grillade justitieministern med samhällsfrågor

Morgan Johansson på blixtvisit i Höganäs

HÖGANÄS. Elever på Kullagymnasiet hade ett batteri med frågor förberedda när justitieminister Morgan Johansson (S) gjorde blixtvisit i Höganäs under måndagen.

Schemat var tajt. En dryg timmes besök på Kullagymnasiet, sedan träff med räddningstjänstpersonal, lokalpolisen samt kommunens säkerhetssamordnare för att prata om tillit och trygghetsfrågor. Sedan avfärd för besök i mellersta Skåne.

Men en stund vikt för frågor från Kullaelever fanns det plats för i justitie- och inrikesministerns schema. Morgan Johansson har själv tagit initiativ till att besöka kommunen och Socialdemokraterna lokalt har arrangerat visiten. Politikern föddes i Höganäs kommun, något han inte var sen att nämna vid besöket.

– På ett sätt är det som att komma hem, inledde han innan han kortfattat började prata om hur hans jobb fungerar och om några satsningar som regeringen gör inom hans ämnesområden.

Sedan följde frågestund. Ett spörsmål som dök upp var hur man ska hantera de ensamkommandes osäkra situation, framförallt när det kommer till utbildning samtidigt som man befinner sig i en asylprocess.

Morgan Johansson svarar bland annat så här:

– Vi har lagt ett förslag om att ensamkommande ska få stanna i landet för att kunna gå klart gymnasiet. Men det kräver att vi får en majoritet för detta i riksdagen, sa S-politikern som berättade att partiet kommer uppvakta främst Centerpartiet i den här frågan.

Morgan Johansson.

Morgan Johansson. Foto: Joel Winqvist

Sexualbrott och problematiken med organiserad brottslighet var andra ämnen som togs upp.

I det första ärendet pekade han på de fördelar som han räknar med att den nya samtyckeslagen ska ge, alltså att det blir förbjudet att ha sex med en person som inte uttryckligen sagt ja eller aktivt visar att den vill delta.

– Det gör att fler brott kommer att kunna klaras upp, sa han och pekade även på att det i framtiden ska gå snabbare att komma i kontakt med ett målsägandebiträde.

Det ger väldigt mycket. Särskilt när de är så pålästa och intresserade och ställer så bra frågor

Att få bukt med den organiserade brottsligheten kräver hårdare lagstiftning men också att man lyckas komma till rätta med brottens bakomliggande orsaker, förklarade han. Genom att bland annat öka chansen till försörjning och att i ett tidigare skede fånga upp de unga som riskerar att falla i kriminalitetens klor, kommer man åt en del av problematiken, fortsatte han och poängterade att det inte finns något motsatsförhållande mellan de båda typerna av insatser.

Lokaltidningen passade på att skjuta in några egna frågor innan ministern skulle dra vidare.

Vad ger det dig att träffa elever här på plats?

– Det ger väldigt mycket. Särskilt när de är så pålästa och intresserade och ställer så bra frågor.

Du har fått höra lite kort om hur Kullagymnasiet arbetar med ensamkommande ungdomar. Hur ser du på det arbetet?

– Man verkar göra ett bra jobb. Man har ett 70-80-tal elever här och man har en genomtänkt planering för hur de ska lära sig svenska och sedan gå vidare med de nationella proven. Min bild är att för de allra flesta så går det ändå ganska bra. Sen är det naturligtvis osäkerheten som ligger i hela prövningsprocessen, som gör att man kan drabbas av psykisk ohälsa, stress och så vidare. Men där hoppas vi kunna klara ut en del frågor om vi bara får igenom den här lagstiftningen kring de ensamkommande, sa ministern som hänvisar till lagförslaget som vi skriver om tidigare i texten om att de ensamkommande ska kunna gå klart sin utbildning.

Publicerad 19 March 2018 13:16