(S) kräver fler fasta tjänster

HÖGANÄS. Socialdemokraterna reagerar på att det under fjolåret användes 398 000 vikarietimmar i kommunal verksamhet. Det motsvarar ungefär 155 heltidstjänster, menar partiet som i en motion skriver att det är orimligt med så hög andel vikarietimmar.

"I många sammanhang talas det om att personalen är kommunens viktigaste resurs och att det är viktigt att personalen trivs och mår bra. För att trivas och göra ett bra jobb behövs trygghet och en förutsägbar arbetssituationinte några arbetspass då och då", skriver partiets Wiwi-Ann Broberg och Roger Nilsson i motionen. De fortsätter med att det är svårt att planera sin livssituation såväl ekonomiskt som praktiskt som timvikarie.

De poängterar att det finns ett visst behov av timvikarier vid exempelvis semestrar, men anser att fler fasta asntällningar ska inrättas.

Publicerad 30 March 2018 00:00