Ny detaljplan ska möjliggöra utbyggnad av Bruksskolan

500 elever ska få plats

HÖGANÄS. Höganäs växer och i framtiden finns behovet av att omkring 500 elever ska kunna gå på Bruksskolan. För det krävs en utbyggnad av lokalerna men för att få lov att bygga krävs att man tar fram en ny detaljplan för fastigheten.

Nu har kommunstyrelsen beslutat att samhällsbyggnadsförvaltningen ska påbörja ett planarbete för att få en ny detaljplan till stånd.

"Syftet med detaljplanen är att göra en utbyggnad möjlig så att Bruksskolan kan vara en f-9-skola med kapacitet för omkring 500 elever. Kostnaderna för planarbetet står teknik- och fastighetsförvaltningen för och planarbetet beräknas vara färdigt vid årsskiftet 2019/2020", står det i en kommunal skrivelse.

Publicerad 06 April 2018 12:08