Kommunen söker bygglov för ny multiarena

Del av aktivitetsstråk från sportcenter till Kvickbadet

HÖGANÄS.

Kommunen vill bygga en ny samlingsplats för ungdomar på en yta mellan Tornlyckeskolan och Kullagymnasiet.

En ansökan om bygglov för en ny multiarena samt lekplatsscen med tak och läktare har lämnats in av stadsmiljöavdelningen till bygglovsavdelningen. I samma veva ansöker man om att få uppföra en ny kulle på platsen.

– Vi har landat i utformningen av en rund mulitarena, en arena utan tak med skolgårds- och basketmål och med asfalt som underlag. Lite av ett urbant stuk, säger Viktoria Enoksson, landskapsarkitekt på kommunen.

Målet är att det ska finnas fler platser för ungdomar, främst tjejer, att samlas kring.

– Förhoppningen är att det ska locka till mer lek än tävling och sport, förklarar hon och nämner möjliga komponenter som klätterställning och studsmatta som inslag i den nya mötesplatsen.

Önskemålet om att ha en scen på platsen, som i dag består av mestadels gräs och några träd, kommer från åttondeklassare i Höganäs.

– Ungdomarna har velat ha en plats att hänga på för att lyssna på och spela musik, fortsätter Viktoria Enoksson som menar att den ligger geografiskt bra till mellan grundskolan och gymnasieskolan.

Satsningen är en del i ett större mål om att anlägga ett helt aktivitetsstråk från sportcenter, bort mot Sjöcronaparken och sedan mot Kvickbadet till. En del av satsningen är redan gjord, som parkouranläggningen utanför sportcenter exempelvis och graffittiväggen mellan just Tornlycke och Kullagymnasiet.

Enligt en skrivelse på Höganäs kommuns hemsida avviker dock bygglovsansökningen från detaljplanen eller innebär byggande utanför detaljplanerat område. Till exempel skulle den planerade scenen kunna räknas som en byggnad, nämner Viktoria Enoksson som inväntar besked från bygglovsavdelningen.

Publicerad 11 April 2018 07:00

Lokaltidningen Höganäss nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag