Insändare: "Vem vill flytta till en kommun där man sparar in på barnen?"

Samma dag som vi kunde läsa i Helsingborgs Dagblad om hur Höganäs kommun gör vinster på flera miljoner möter jag mitt barns förtvivlade förskolepedagog. Hur professionell och ansvarstagande pedagogen än är lyser frustrationen igenom, och hon berättar hur kommunens nyligen genomförda besparing slår hårt mot förskoleverksamheten.

Den minskade elevpengen innebär att just mitt barns verksamhet går back med tiotusentals kronor – VARJE MÅNAD. Utan förvarning eller framförhållning sänktes bidraget från kommunen, sänkningen kan procentuellt ses som liten men slår man ut den över en längre tid inser man snabbt att det givetvis kommer drabba verksamheten och framförallt barnen. Dessa besparingar från kommunen innebär att förskolan får dra ner på personaltäthet, nödvändig kompetensutbildning, inköp av material och t.om se över sina matkostnader. Besparingar som slår hårt mot det enskilda barnet och även mig som vårdnadshavare. På ett längre perspektiv kan vi se hur löneutvecklingen för pedagogerna i kommunen kommer stagnera och därmed göra det ännu svårare att locka utbildad personal inom detta bristyrke att söka sig hit.

Det kommer även bli svårt att profilera sig som en inflyttningsvänlig kommun med fokus på barn, utbildning och utveckling. Vem vill flytta till en kommun där man sparar in på barnen? Där är något fundamentalt fel när man som styrande politiker väljer att spara in på de svagaste i samhället, de utan röst och möjlighet till att påverka själva och som är beroende av att andra lyfter deras intressen åt dem. Jag hoppas alla röstberättigade föräldrar har detta besparingsbeslut i åtanke när ni går till valurnorna i september.

Orolig förälder

Publicerad 17 April 2018 08:56