Mölles hamn rustas upp för miljoner

Exploateringschef: "En av våra viktigaste turistorter och mötesplatser"

MÖLLE.

Kommunen satsar 15 miljoner på att förnya Mölles hamn. Sju av dessa läggs på att stärka upp pirarna i hamnen. Till 2020 ska hamnområdet stå klart.

Av
Lotta Venhagen

Arbetet med en ny servicebyggnad som ska innehålla toaletter samt hamnkontorets nya lokaler liksom uppförandet av en ny byggnad för sopor är i full gång i Mölles hamn. Dessa ska stå klara till midsommar. Under hösten ska sedan hamnens allmänna ytor fräschas upp. Först ut blir hamnplanen och området norr om hamnplanen. Hösten 2019 kommer de allmänna ytorna kring de nya byggnaderna att byggas om och förnyas.

– Det är ett politiskt initiativ att göra detta och det har varit på tal länge. Mölle och framförallt hamnen är en av våra viktigaste turistorter och mötesplatser. Målet är att göra en standardhöjning, satsa på turism och besöksnäring och satsa även för dem som bor där, säger Pär Ragvald, exploateringsansvarig i kommunen.

Upphandlingar för en förstärkning av huvudpiren i Mölle pågår just nu.

Upphandlingar för en förstärkning av huvudpiren i Mölle pågår just nu. Foto: Lotta Venhagen

Den nya detaljplanen som antogs 2015 har gjort det möjligt för kommunen att sälja byggrätter till verksamheter och under 2018 har tre företag beviljats bygglov; Grand Hotell/Brandstationen, Knafves Cafe & Diverse samt Mölle Kajak- och Klättercenter. Till 2020 ska kommunens åtagande samt byggen på köpta tomter vara klara.

Ett arbete med att förstärka mellanpiren och kajen längs hamnplan har också pågått under våren. Totalt kommer kommunen att lägga sju miljoner kronor på att förstärka pirarna och upphandlingar för huvudpiren pågår just nu.

– Kajerna är underminerade och att kommuner lägger så mycket pengar på att förstärka dem är enormt positivt, säger Håkan Lind, ordförande i Mölles hamnförening, som dock ser ett problem med att arbetet med hamnområdet inte kommit längre i dagsläget.

En ny sopstation samt hamnkontor och toaletter ska stå klara till midsommar.

En ny sopstation samt hamnkontor och toaletter ska stå klara till midsommar. Foto: Lotta Venhagen

– Pingst är vår stora båthelg och då kommer inte detta att vara klart. Om det är fint väder kan det komma 150 båtar och om alla de ska använda toalettvagnarna kan det bli en besvärlig situation. Teknik- och fastighetsförvaltningen har skött det här bra och vi har haft en bra dialog och kunnat ge våra synpunkter på de byggnader som byggs. Men det stora felet är att det är olika avdelningar som har hand om olika delar av hamnrenoveringen och det har saknats en övergripande projektledare vilket har gjort det svårt för oss att få information.

Publicerad 30 April 2018 08:34