Psykisk ohälsa uppmärksammas under föreläsningsdag

Av
Lotta Venhagen

HÖGANÄS. Vuxenenheten inom socialförvaltningen i Höganäs kommun kommer att anordna en föreläsningsdag för de som vill veta mer om vad psykisk ohälsa innebär och vilken hjälp det finns att få.

– Vi vill avdramatisera psykisk ohälsa och få ut information om hur det kan vara att leva med det. Vi vill även sprida budskapet om att vuxenenheten finns och vilket stöd som finns att få här, säger Cecilia Nordén, boendestödjare i stödteamet på vuxenenheten i Höganäs kommun.

Tre föreläsare gästar under dagen. Uno Billgren som berättar om sina erfarenheter från en lång period av utmattningssyndrom och utbrändhet. Malin Virvelvind som delar med sig av sina tankar om hur det är att leva med panikångest och autism samt Irja C Forsman från riksförbundet Hjärnkoll som berättar om sina egna erfarenheter av ett liv med bipoläritet, självskadebeteende och emotionellt instabil personlighetsstörning.

– Vi ville ha ett så brett spektra som möjligt på de som föreläser, både åldermässigt och utifrån den problematik de har, säger Cecila Nordén som hoppas att dagen kan bli ett återkommande arrangemang.

– Förhoppningen är att vi ska ha det här årligen om det faller väl ut och vi har redan märkt av ett stort intresse.

Föreläsningsdagen arrangeras den 15 maj klockan 15-20 i Tivolihuset i Höganäs. Det är öppet för alla och fri entré.

Publicerad 01 May 2018 00:00