Samråd om radhusbygge i Mölle

Av
Lotta Venhagen

MÖLLE. Höganäs kommun bjuder in till samråd om detaljplan för Mölle 15:3 med flera. Detaljplanens huvudsakliga syfte är att pröva lämpligheten att uppföra bostäder i form av radhus samt att säkerställa den gröna korridoren och återskapa allén längs den befintlig gång- och cykelvägen fram till Mölle hamnallé. Mötet hålls den 21 maj klockan 18.30 i Mölle stationshus. Planförfattare och representanter från kommunen kommer att finnas på plats för att berätta och svara på frågor om planprocessen och planförslaget. Handlingarna finns tillgängliga på stadsbyggnadsförvaltningen i Stationshusetsamt på kommunens hemsida från den 14 maj till den 4 juni 2018.

Publicerad 10 May 2018 00:00