Höganäs har Skånes bästa företagsklimat

Lokala företagare nöjda med kommunens service

HÖGANÄS.

Höganäs är bästa stället att driva företag i Skåne, i alla fall om man ska tro företagarna själva. I Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) ranking placerar sig Höganäs bäst i Skåne och på en sjunde plats i hela landet.

Av
Lotta Venhagen

– Det är jättekul, vi har jobbat frågorna i många år och det är inte så att Höganäs var dåligt när gäller företagsfrågor men 2013 när jag började bestämde vi oss för att jobba ännu mer med detta, säger Åsa Lundqvist Peyron, näringslivschef på kommunen, angående det positiva resultatet.

SKL:s årliga enkät "Öppna jämförelse – Företagsklimat 2017" skickas till alla företag som haft något myndighetsärende i kommunen och är en kvalitetsmätning av kommunens myndighetsutövning och service mot företag. I år deltog 171 av 290 kommuner. Att Höganäs klättrat på listan, och har gjort så de senaste åren, menar närlingslivschefen har flera orsaker;

– Vi har en tydlig kommunledning – en vision och strategi som ska förenkla för företag. Vi jobbar mycket med kommunikation och dialog med företag. Alla företag som har kontakt med kommunen träffar alla de som jobbar med myndighetsutövning på samma ställe, det här är en kommun i lagom storlek och vägarna för kommunikation är snabba.

I enkäten svarar företagen på hur de upplever servicen från kommunen inom områdena; brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd enligt ett nöjd-kund-index, NKI. Nationellt ligger NKI-värdet i genomsnitt på 71. Bäst resultat i Höganäs får området serveringstillstånd med 88 i NKI. Mest har bygglov klättrat, i år blev NKI 81.

– Serveringstillstånd har vi varit fantastiska på i flera år. Sedan har bygglov inte legat så bra i några år, i den här utvecklingen ser vi att vi har jobbat med de här frågorna. Sedan finns det alltid saker man kan bli bättre på. Höganäs ligger högt på alla områden men vi måste alltid fortsätta jobba de här frågorna och hålla de levande, säger Åsa Lundqvist Peyron.

Publicerad 14 May 2018 00:00