Kommunchef om strömavbrottet: "Krisen uppstår när vi inte kan kommunicera"

Fler övningar ska ge kommunen bättre rutiner

HÖGANÄS.

Fler och mer lokalanpassade övningar ska ge kommunen bättre rutiner när det gäller att hantera situationer som det omfattande strömavbrottet förra veckan.

Av
Lotta Venhagen

Under måndagen samlades kommunens krisledningsgrupp, som består av chefer från samtliga förvaltningar för att utvärdera hur man hanterat det stora elavbrottet som drabbade hela Höganäs kommun och där 15 000 kunder blev utan ström i sammanlagt 18 timmar.

– Mycket fungerade bra. Jag tycker att vi var duktiga med kommunikation utåt i relation till att händelsen var utanför vår kontroll. Dels var den utanför kommunens geografiska gräns och dels var Öresundskraft ytterst ansvarig för nätet, säger kommunchef Herman Crespin och fortsätter;

– Vi säkerhetsställde snabbt att de viktigaste funktioner var igång som vatten, avlopp, hemtjänst och rutiner med de digitala larmen. Vi skickade ut löpare från servicecenter för att informera så att det inte bara var Facebook och hemsidan som var våra kommunikationskanaler, utan att vi även fanns i centrum.

Trots goda insatser är det just inom kommunikationen som krishanteringen behöver förbättras menar kommunchefen.

– Att strömmen försvinner är i sig ingen kris i sig, krisen uppstår när vi inte kan kommunicera. Våra svårigheter var att vi inte kunde kommunicera med varandra, att vi inte snabbt kunde framföra beslut och prata med varandra utan var tvungna hitta andra kanaler som tog längre tider än ett sms eller ett samtal.

Nu har kommunens säkerhetssamordnare fått i uppdrag att det ska övas på liknande situationer oftare än förut.

– Vi måste öva utifrån scenarios som är mer lokalanpassade oftare, minst en gång per år. Övning ger färdighet och gör det lättare att hitta sina rutiner, säger Herman Crespin som menar att om man lättare hittat sina rutiner kanske inte vissa skolor tagit ett eget initiativ att stänga under torsdagen.

– Jag har förståelse för att beslutet togs, men det normala är att tills annat är beslutat ska verksamheten hållas igång.

Under strömavbrottet slutade även mobilmasterna att fungera efter ett tag vilket också är en fråga som lyfts fram och nu har IT-avdelning fått i uppdrag att ta kontakt med telefonleverantörerna.

– På vilket sätt kan vi säkerhetsställa att masterna fungerar. Det är en fråga som ingen ställt när vi upphandlat telefoni och internet och det är en oerhört relevant fråga.

Finns det någon siffra på vad strömavbrottet kostat kommunen?

– Det är för tidigt att säga, vi har gått ut till förvaltningar och bett dem samla alla kostnader relaterade till avbrottet men vi har inte summerat det än.

Samtliga förvaltningar har fått i uppdrag att göra en analys av händelsen och vilka styrkor och svagheter som funnits. Denna ska lämnas in i slutet av augusti.

– Utifrån det får vi dra djupare slutsatser och lämna förslag till politiken vilka åtgärder vi behöver vidta för bli bättre.

Publicerad 12 June 2018 00:00

Lokaltidningen Höganäss nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag