Höjd egenavgift för färdtjänst

Av
Lotta Venhagen

HÖGANÄS. Egenavgiften har varit oförändrad sedan 2014, men i början på juni beslöt socialnämnden att höja egenavgiften för färdtjänstresor med i genomsnitt 4,7 procent, vilket motsvarar cirka fem kronor per enkelresa. Höjningen gäller från den 1 juli 2018. I fortsättningen kommer egenavgiften att följa Skånetrafikens taxa för färdtjänst.

Publicerad 19 June 2018 10:00