Spaden i jorden för seniorboende på Julivallen

HÖGANÄS.

Nu är bygget för det nya seniorboendet påJulivallen officiellt igång. 80 inbjudna fanns på plats för att bevittna det första spadtaget. Våren 2020 ska de 49 lägenheterna stå klara.

Av
Lotta Venhagen

– Det här är spännande. Höganäs har behov av den här typen av boende. Det blir fler och fler äldre i Höganäs kommun och många vill och behöver sälja sitt hus. Inte minst hyres- och bostadsrätter behövs, säger Ulf Molin (C), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Det här är ett smidigt sätt att bo och en möjlighet att bo kvar länge. Förehoppningsvis sätter det här i gång flyttkedjor, säger Lennart Nilsson (S), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen som även sitter med i Riksbyggens lokala byggandestyrelse.

De 49 lägenheterna fördelade på tre separata huskroppar kommer att bli seniorboende utformade enligt Bonums, som är en del av Riksbyggen, koncept med gemensamhetslokal och en Bonumvärd som man kan beställa praktiska tjänster av och som anordnar sociala aktiviteter.

Bonum står även bakom bostadsrätterna i Folkparken, bostadsrättsföreningen Keramikern, som är i sitt slutskede och där inflytt ska ske i oktober.

– Vi fick mycket bra gensvar på dem och tack vare det kom vi fram till att vi skulle dra igång ett projekt till, det finns ett behov. Det är tydligt, säger Jon Ossler, marknadsområdeschef på Bonum.

27 av de 49 lägenheterna är hittills sålda. En av dem som ska flytta in är Annika Holst. Hon stod i kö redan till lägenheterna i Keramikern och föll för det centrala läget, men vid spadtaget passade hon på att rikta kritik till de som håller projektet.

–.Det här dagvattenmagasinet måste rättas till på något vis, säger hon och pekar ner i vattnet där diverse skräp flyter omkring. Det är en sanitär olägenhet. Och jag kommer att vara på kommunen för vissa grenar i de där träden är ruttna och riskerar att trilla ner. Om det fortsätter så här kommer jag att sälja lägenheten istället.

Vems ansvaret för dagvattenmagasinet kommer att vara framöver är osäkert, antagligen kommunens menar Lennart Nilsson och får medhåll av Ulf Molin;

– Nu räknas det här som en byggarbetsplats, men det kommer att rensas upp.

Bostadsrättsföreningen Idrottsplatsen ska stå klart för inflytt under våren 2020.

Publicerad 19 June 2018 00:00