Klart att Örestrand köps av kommunen – men SD reserverar sig

HÖGANÄS.

Vid ett extrainsatt möte i mitten på juni beslutade kommunfullmäktige att genomföra köpet av Örestrand för 21,5 miljoner.

Av
Lotta Venhagen

Avsikten med förvärvet är att i första hand få kontroll över en strategisk fastighet. Kommunen har initierat en process i syfte att utveckla Höganäs hamn. Detta i kombination med tidigare förvärv av Margreteberg ger kommunen möjligheter att utveckla hela kuststräckan och kommunen som bostads- och besöksdestination. De vandrarhem och hotellrum som finns på fastigheten kan på kort sikt hyras ut till personer som anvisas till kommunen av Migrationsverket. På det sättet undviks ytterligare investeringar i paviljonger eller andra boendeformer som måste till för att lösa bostadssituationen för denna grupp enligt kommunfullmäktiges protokoll.

Tidigare har kommunstyrelsen varit enig om förslaget, men vid kommunfullmäktiges möte reserverade sig Sverigedemokraterna för beslutet. Bland annat på grund av att inga kostnader utom själva summan för köpet samt en miljon kronor för renovering redovisat och för att köpet inte kommer att generera några större intäkter utan snarare belasta kommunen med kostnader då det till en början ska användas som flyktingboende.

Köpet kommer att finansieras med tio miljoner kronor ur fullmäktiges budget för strategiska markförvärv och 5,5 miljoner från byggbonusen. Resterande sex miljoner från kommunens rörelsekapital.

Publicerad 20 June 2018 08:29