Sista året för djurkyrkogård – kommunen tar över marken

HÖGANÄS.

Kullabygdens djurskyddsförening lägger ner driften av djurbegravningsplatsen i Höganäs. Vid årsskiftet tar kommunen över ansvaret för marken.

Av
Lotta Venhagen

Djurens begravningsplats har funnits sedan 1969 och det är Djurskyddet Kullabygden som stått för driften. Redan för drygt ett år sedan flaggade de för att de ideella krafterna i föreningen började tryta på grund av ålder och att de skulle vara tvungna att avsluta underhållet av gravplatsen om ingen tog över.

– Vi är mest äldre människor och vi har haft farmartjänst som skött gräsklippningen, men vi har inte råd att leja ut det i framtiden, säger Bertil Johansson, ordförande i föreningen.

Någon ny som är beredd att ta över driften har de inte hittat och nyligen beslutades att föreningen lämnar över ansvaret till kommunen som äger marken. Ett 30-tal gravar finns kvar på området. Vissa är välskötta medan andra är överväxta och bortglömda. De senaste åren har inga nya gravar skapats och ingen avgift tas ut på de befintliga gravarna.

Ett 30-tal gravar i varierande skick finns kvar på området.

Ett 30-tal gravar i varierande skick finns kvar på området. Foto: Lotta Venhagen

Vad som händer med området efter årsskiftet är oklart, men Pär Ragvald, exploateringsansvarig på kommunen, lugnar djurägare med att inget radikalt kommer att ske direkt.

– Som det är nu har kommunen inga planer för marken. Vi kommer att ta tillbaka den och ha en övergripande skötsel genom att slå gräset några gånger om året, men inte mer. Där finns en liten stuga som inte kommer att vara kvar då det finns risk att den blir ett tillhåll.

Den lilla stugan på området kommer att rivas när kommunen tar över.

Den lilla stugan på området kommer att rivas när kommunen tar över. Foto: Lotta Venhagen

Att djurägare måste flytta på gravstenar eller minnessaker är det inte heller tal om i första skedet menar han.

– Vi kommer inte att kräva att gravarna flyttas, men vi kommer inte att underhålla dem. Om och när det händer något kommer vi att informera i god tid före genom att skylta på plats. Det är en kyrkogård och den ska hanteras med värdighet.

Conny Fahlcrantz har sina två hundar Betsy och Filippa begravda på platsen sedan 2002. Han tycker att det är synd att begravningsplatsen på sikt kommer att försvinna.

– Det är hemskt och jag saknar viss information från Djurskyddet. Det har varit svårt att få reda på någonting och vi träffar folk här som undrar vad som händer. Vi kommer att fortsätta sköta vår grav och om vi behöver ta bort något kommer vi att ta med namnskyltarna hem och ha dem i trädgården.

Publicerad 20 June 2018 09:48