Höganäs kommun tar mark i ny miljöranking

Från plats 88 till 45

HÖGANÄS. Tidningen Aktuell Hållbarhet presenterade nyligen sin granskning över kommunernas miljöarbete. Höganäs kommun klättrar här från fjolårerts plats 88 till 45. Grannkommunen Helsingborg blir etta på listan över landets kommuner, för andra året i följd.

– Vi gratulerar Höganäs till en hedrande plats 45 i årets rankning. Vi vill att rankningen ska vara en energiinjektion i kommunernas miljöarbete, både genom att vi lyfter fram föredömen och genom att vi är en blåslampa där det behövs förbättringar, säger Mikael Salo, chefredaktör på Aktuell Hållbarhet, i ett pressmeddelande.

Rankingen baseras dels på en enkät som kommunerna besvarar och dels på data från ett flertal offentliga källor om kommunernas arbete som sammanvägts i en totalpoäng. 225 av Sveriges 290 kommuner besvarade enkäten vilket är en svarsfrekvens på 78 procent, något mindre än förra året.

– Kommunernas roll som motor i det svenska miljöarbetet kan inte överskattas. Det är de som i praktiken genomför omställningen till ett miljösmart samhälle. Därför är det viktigt att regelbundet mäta deras aktivitet och ambition, säger Mikael Salo.

Publicerad 03 July 2018 08:00