Läsarartikel: Presidentbyte i Rotary

Av
Lotta Venhagen

MÖLLE/ARILD. Den 28 juni var det återigen dags för det årliga presidentskiftet inom Mölle-Arild Rotaryklubb. Thomas Mårtensson från Strandbaden har varit president i Mölle-Arilds Rotaryklubb från halvårsskiftet 2017 till halvårsskiftet 2018. Under året har klubben bland annat haft flera fördrag med kända och aktuella personer vilket bidragit med medel till klubbens välgörenhet.

Under året har också bidrag lämnats till bland annat uppehälle och skolgång för föräldralösa barn på skolan Ssenyange i Uganda och till Familjefridsjouren i Höganäs. Stipendier har också delats ut till två elever på Brunnbyskolan för väl uppnådda resultat. Efter det i Rotary traditionellt ettåriga uppdraget lämnar Thomas över presidentskapet till Anna Henricsson.

Anna Henricsson är permanent Mölle-bo sedan fyra år tillbaka. Anna driver egen konsultverksamhet och har haft olika positioner i näringslivet och i ideell hjälpverksamhet. Hon kommer under sitt Rotary år att fortsätt det utvecklingsarbete som Thomas Mårtensson har lagt grunden till och vidareutveckla klubben enligt medlemmarnas önskemål.

Publicerad 03 July 2018 08:59