Kommunen igång med nytt servicecenter

Kommunikationschef: "Det handlar om att växla upp servicen"

HÖGANÄS.

Höganäs kommun gör som grannkommunerna Helsingborg och Ängelholm redan gjort och inför ett servicecenter som ska underlätta kontakten för allmänheten och öka tillgängligheten.

Av
Lotta Venhagen

Servicecenter ska ansvara för information, vägledning, rådgivning, administrativ service, statusfrågor och handläggning av enklare myndighetsfrågor för alla kommunens verksamheter.

– Det finns två syften med att införa det här. Dels för att ge en ökad och förenklad service till medborgare, företag, föreningar och de som besöker kommunen. En annan anledning avlasta våra egna verksamheter och medarbetare, det här ger dem utrymme att jobba med annan typ av handläggning, säger Charlotte Vahtera, kommunikationschef på Höganäs kommun.

På servicecenter kommer man att ta hand om allt från praktiska frågor om kommunens organisation eller politik, information och vägledning avseende barnomsorg och skola. De kommer även att besvara frågor om bygglov, bokning av idrottslokaler samt ta hand om den som vill ha mer information om hemtjänst och hjälpmedel.

– I vårt visionsarbete vill vi utveckla service och dialog och under ett antal år har vi brottats med tillgänglighet, den har inte varit på den nivån vi vill ha. Det handlar om att växla upp servicen och förenkla för medborgare, vi kan inte räkna med att de vet exakt hur vi är organiserade.

Det ursprungliga kommunnumret 042-337100 behålls och sammanlagt jobbar sex personer samt en teamledare på servicecenter.

– Alla är internrekryterade i organisation och vi har fått fantastisk kunskap in.

Publicerad 04 July 2018 11:07