Socialnämnden brottas med en hel del svårigheter.

Socialnämnden brottas med en hel del svårigheter. Foto: Mostphotos.com

Socialnämnden räknar med intäkter som inte är genomförbara

Ekonomiska svårigheter togs inte upp inför budgetbeslut

HÖGANÄS.

Inför budgetfullmäktige hade socialnämnden begärt 6 miljoner extra – de fick två. Samtidigt räknar man med intäkter som inte är genomförbara i dagsläget.

Av
Lotta Venhagen

Fullmäktiges budget klubbades för ett par veckor sedan. Då togs inga av de problem som socialnämnden brottas med upp. Bland annat saknas det täckning för det kommande LSS-boendet i Folkparken. Även det nya LSS-boendet för barn som nämnden beslutat att inrätta saknar finansiering. Det rapporterar hd.se.

Listan på saker det saknas pengar till fortsätter; det nya administrativa programmet Life Care, att stå för tvätt av personalens kläder, en befarad ökning av behov inom äldre-, individ- och familjeomsorg samt finansieringen av det nya servicecentret som alla förvaltningar ska bidra till. Enligt tidningen handlar det om 11,8 miljoner där sju av dessa finansieras med osäkra kalkyler. Tre miljoner ska in genom att fortsätta att sälja platser på korttiden i Väsby till Helsingborgs lasarett. Nuvarande avtal går ut i januari nästa år och någon ny upphandling har inte påbörjats. Fyra miljoner ska hämtas hem genom att avveckla en hel vårdavdelning på något av kommunens vårdboende, men alla platser är i dag fulla enligt Roger Nilsson (S), andre vice ordförande i socialnämnden.

– I somras fanns det 20-25 lediga platser på våra vårdboenden. Det var en ren tillfällighet och det tar man som intäkt för att man kan stänga en hel vårdavdelning, säger han till tidningen

Stängningen av en hel vårdavdelning är inte aktuell enligt socialnämndens ordförande Ingemar Narheim (M):

– Vi har fullt på våra boende för närvarande. Vi följer behovsutvecklingen under hösten och vintern och tar sedan ställning till om detta är möjligt eller inte, säger han till samma tidning.

Men någon annan lösning kan han inte ge i nuläget och även övriga verksamheters finansiering är oklar.

Enligt tidningsartikeln fanns osäkerheterna i socialnämndens ekonomi inte med som underlag när fullmäktige klubbade budgeten, inte heller när socialnämnden beslutade om sin budget tidigare i höstas. Ingmar Narheim svarar så här på om fullmäktigeledamöterna inte borde ha fått veta mer;

– Alla ledamöter i socialnämnden har sett underlaget och vi har haft en diskussion. Även Peter Schölander och Herman Crespin har sett det. Vi såg det som ett arbetsunderlag.

Publicerad 27 November 2018 10:55