Bruksskolan byggs ut för att kunna ta emot 500 elever. Det är en av satsningarna utbildningsnämnden presenterar för att möta behovet av skolplatser. Även en helt ny skola planeras att byggas.

Bruksskolan byggs ut för att kunna ta emot 500 elever. Det är en av satsningarna utbildningsnämnden presenterar för att möta behovet av skolplatser. Även en helt ny skola planeras att byggas. Foto: Mostphotos

285 miljoner satsas på skolorna – utbyggnad och ny skola ska täcka framtida behov

HÖGANÄS.

En helt ny skola för årskurs 4-9 samt utbyggnad av Bruksskolan är några av de satsningar som utbildningsnämnden vill göra framöver.

Av
Lotta Venhagen

Utbildningsnämnden vill ha en helt ny skola för årskurs 4-9 med plats för 450 elever i bostadsområdet Tornlyckan som ska växa fram i sydöstra Höganäs. Bygget ska stå klart 2023, skriver hd.se.

Vidare ska F-9-skolan Tornlyckeskolan göras om till en F-3 skola för 350 elever, även särskolan med plats för 20 barn kommer att ligga där. F-9-skolan Bruksskolan, vars C-hus revs tidigare i år och har ersatts av paviljonger, ska kunna ta emot 500 elever och måste då byggas ut med 1150 kvadratmeter.

Någon ny F-9 skola vill kommunen inte ha;

– Så mycket elever pekar inte prognoserna på just nu. Och en skola med plats för 1 000 elever vill vi inte ha. Tornlyckeskolan har idag många klassrumsmiljöer som lämpar sig för F-3, så det innebär mindre förändringar att göra där, säger Pia Möller (M), utbildningsnämndens ordförande till tidningen.

Sammanlagt kostar Höganäs skolsatsning 285 miljoner. Enligt nämndens ordförande ska skolplatserna i Höganäs räcka till enligt de planer på nybyggnation som finns.

Publicerad 03 December 2018 11:39