Kommunen rustar upp gång- och cykelvägen vid Långarödsvägen med hjälp av bidrag från Boverket.

Kommunen rustar upp gång- och cykelvägen vid Långarödsvägen med hjälp av bidrag från Boverket. Foto: Mostphotos

Gång- och cykelväg ska bli tryggare – kommunen får bidrag för upprustning

HÖGANÄS.

Gång- och cykelvägen längs med Långarödsvägen ska få en upprustning för att öka tryggheten.

Av
Lotta Venhagen

I de trygghetsvandringar med barn och unga som genomförts av kommunen har den aktuella sträckan lyfts upp som otrygg, därför ska kommunen ta fram en ny utformning tillsammans med de barn och unga som rör sig i området. Bland annat ska belysning, målning och växtlighet ses över.

Projektet planerar att dra i gång i början av 2019 och kommer att kosta 300 000 kronor. Hälften av summan har kommunen fått i bidrag av Boverket. Höganäs ansökan är en av 178 som beviljats. Sammanlagt har Boverket beviljat 500 miljoner kronor under 2018 till att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden.

Publicerad 05 December 2018 00:00