Jo då det är billigare boendekostnader i kommunen.

Jo då det är billigare boendekostnader i kommunen. Foto: mostphotos

Låga kostnader i kommunen

HÖGANÄS. Det är billigt att bo i Höganäs, åtminstone när det kommer till boendekostnader. Här placerar nämligen kommunen sig som nummer två i statistiken ibland samtliga kommuner i Skåne, tätt efter grannkommunen Helsingborg.

Av
Hanna Dockson

Det är den årliga Nils Holgersson-rapporten som kartlägger avgifter och taxor för boende i landets kommuner där Höganäs kommun alltså placerar sig i topp.

Rapporten gäller kostnaden för vatten, avfallshantering, värme och el. Det skiljer sig mycket det vill säga hela 61 procent, mellan den billigaste och dyraste kommunen i landet. Den största ökningen jämfört med föregående år står elhandelspriserna för.

Normalt blir det dyrare i glesbygdskommuner på grund av transporter och längre avstånd i infrastrukturen, men så är inte fallet i Höganäs. Vattenkostnaderna ger däremot Höganäs en sjätteplacering i Skåne, fjärrvärme en andraplats, el en tredjeplacering och avfallskostnaderna en fjärdeplats.

Totalt sett hamnar Höganäs som nummer två med 1.711 kr per månad, tätt efter Helsingborg med 1.710 kr per månad.

– Vi tycker själva att det är viktigt att vi kan hålla så låga taxer som möjligt till våra kunder. På så vis blir kommunen mer attraktiv att både bo och verka i. Självklart är det kul att vi på Höganäs Energi tillsammans med Teknik och fastighet har hjälpts åt med att att vi placerar oss på en bra plats, säger Benny Ulmestig VD på Höganäs Energi.

Nils Holgersson-rapporten heter egentligen ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige” och statistiken i den hämtas från Energimarknadsinspektionen, Energiföretagen Sverige och Svenskt vatten.

Publicerad 30 December 2018 07:00