Rehabiliteringsvården är mycket uppskattad och därför förlängs samarbetet med Helsingborgs lasarett.

Rehabiliteringsvården är mycket uppskattad och därför förlängs samarbetet med Helsingborgs lasarett. Foto: Mostphotos

Höganäs Omsorg AB får fortsatt förtroende

Anlitas på nytt av Helsingborgs lasarett

HÖGANÄS. Våren 2018 gick leverantören av externa vårdplatser till Helsingborgs lasarett i konkurs. Samtidigt hade Höganäs Omsorg AB ett överskott på vårdplatser och möjlighet att erbjuda dessa. Ett samarbete som kommer att fortsätta även under 2019.

Av
Hanna Dockson

När rehabiliteringshemmet Sommarsol Vejbystrand gick i konkurs slog det hårt mot Helsingborgs lasarett som plötsligt stod utan vårdplatser. I Väsby i Höganäs stod däremot platser på omsorgs korttidsboende tomma och där funderade man som bäst på hur man skulle lösa sin situation med tomma vårdplatser. Lösningen blev alltså att sluta avtal med Höganäs Omsorg AB.

Samarbetet har gått så pass bra att det redan i oktober fanns löfte om en framtid, då förlängdes nämligen avtalet till januari 2019. Överenskommelsen innebar att Höganäs omsorg garanteras betalning för fem vårdplatser varje dygn, men har tillgång till tio.

I snitt har Helsingborgs lasarett använt 8,075 korttidsplatser per dag i Väsby. Periodvis har det varit stort tryck på platserna och ibland lite mindre. Hur det blir 2019 styr underlaget, men klart är i alla fall ett fortsatt samarbete.

– Det är ett gynnsamt samarbete som vi inledde under föregående år. Det är också en uppgift som vi ser framemot, då samarbetet fungerat väl. Det fungerar framförallt bra eftersom det kommer invånarna till nytta och därmed upplevs som mycket meningsfullt, säger Karin Borgman Remse, affärsområdeschef för hälso- och sjukvård vid Höganäs Omsorg AB

Publicerad 07 January 2019 12:47