På tekniska linjens fjärde år arbetar eleverna projektinriktat för att kunna gå rakt ut i arbetslivet efter avslutad utbildning.

På tekniska linjens fjärde år arbetar eleverna projektinriktat för att kunna gå rakt ut i arbetslivet efter avslutad utbildning. Foto: Pressbild

Tekniskt fjärde år unikt till hösten

Hoppas locka elever från Helsingborg

HÖGANÄS. Skolverket har på nytt beviljat statsbidrag för vidareutbildning för ett fjärde tekniskt år för Kullagymnasiet. Pengar som kommer väl till pass och som förstärker linjens position till höstterminen.

Av
Hanna Dockson

När utbildningen startades upp så fanns det ett intresse att ha ett fjärde år för teknikstuderande elever, men om kommunen hade fått dåligt med pengar i dag så är det inte säkert att åsikten skulle vara den samma.

– Det är jättebra att vi har fått statsbidrag igen. Om vi inte hade fått pengarna hade det varit kommunens beslut att ta ställning till om vi skulle fortsätta eller inte vid ett scenario där pengarna inte skulle räcka till, säger Kenneth Svensson rektor vid Kullagymnasiet.

Utbildningen fick inget statsbidrag det första året, men då räckte det med att intresset var stort från skoleleverna för Höganäs kommun. Ett intresse som dock har förändrats med tiden.

– I dag hade det inte varit aktuellt att starta den här utbildningen, men vi valde att starta rätt år. Däremot har vårt värde som utbildning ökat eftersom Helsingborg valde att lägga ner sin utbildning. Det gör att vi kan bli mer attraktiva och vår förhoppning är att till hösten locka elever även från Helsingborg, säger Kenneth Svensson.

Även om intresset för utbildningen har förändrats så finns det fortfarande ett stort behov inom branschen.

– För fyra år sedan började det komma önskemål från branschen att återinföra det fjärde året, eftersom personal ute på arbetsplatserna började gå i pension och det därför riskerade att bli brist på personal. Därför så genomfördes linjen på test på tjugo skolor i Sverige under 1-2 år, efter det var det fritt och söka stöd och det gjorde vi. Det finns fortfarandet ett stort behov av arbetskraft. Våra elever kan ju gå direkt ut i arbetslivet, säger Kenneth Svensson.

Utbildningen arbetar helt projektinriktat precis som man gör inom industrin, vilket gör eleverna anställningsbara när de slutar. Även om jobben finns, så är intresset inte lika stort i dag.

– Tyvärr har vi märkt av att intresset har blivit mindre för den här typen av utbildning. Vi hade önskat att det var större. Helsingborg har ju till och lagt ner sin utbildning. Jag tror inte att ungdomarna riktigt förstår fördelen med den här typen av utbildning, säger Kenneth Svensson.

Publicerad 07 January 2019 15:00