Foto: Pressbild

Trygghetsboende för äldre byggs

Vill möta upp behovet av brist på bostäder

HÖGANÄS. Folkparken /Julivallen kommer att få ett nytt trygghetsboende. Det är Höganäshem som ligger bakom planerna och första spadtaget är planerat till mars.

Av
Hanna Dockson

Styrelsen i Höganäshem AB bestämt sig för att investera i tre fastigheter med totalt 50 hyreslägenheter. Fastigheterna ska bli fyra respektive fem våningar höga och byggs som flerbostadshus varav två med trygghetsboende.

Efter upphandling så blir det Höganäshem som tillsammans med BAB Byggtjänst som gemensamt kommer att utforma byggnadernas gestaltning, planlösningar och tekniska system för hög boendekvalitet och fördelaktig fastighetsekonomi.

– Behovet av bostäder för äldre är stort i Höganäs. Genom att bygga trygghetsboende i två av husen vill vi möta detta behov. Trygghetsboende innebär lägenheter med hög tillgänglighet samtidigt som det finns gemensamhetsutrymmen för social samvaro. Detta skapar möjlighet till ett tryggt, rikt, aktivt och självständigt liv, säger Jesper Månsson, VD Höganäshem.

Publicerad 07 January 2019 08:59