Hundklubben är besvikna över att de förlorar sin gröna gräsmatta som är omtyckt av både klubben och Höganäsborna.

Hundklubben är besvikna över att de förlorar sin gröna gräsmatta som är omtyckt av både klubben och Höganäsborna. Foto: Mostphotos

Brukshundsklubben riktar kritik mot översiktsplanen

Vill behålla sin omtyckta gräsmatta

HÖGANÄS.Turerna kring översiktsplanen har varit många. Processen har blivit mer utdragen eftersom många invånare har haft synpunkter.

Av
Hanna Dockson

Översiktsplanen beskriver hur marken och vattnet ska användas för att skapa en hållbar utveckling i hela kommunen. Redan 2016 fanns ett förslag på översiktsplan, men efter bakläxa från länsstyrelsen drogs det tillbaka. Planen blickar fram mot 2035 med utblick till 2050 och visar hur kommunen vill utveckla och bevara det som finns inom kommunens gränser.

Slutdatumen för att framföra sina åsikter om översiktsplanen var den 7 december. En av dem som har hörde av sig med frågetecken och kommentarer är Höganäs brukshundklubb som är oroliga för översiktsplanens utgång. Hundklubben är nämligen en av de aktörer som befinner sig i omedelbar närhet till Höganäs Sportcenter. De kommer att beröras allvarligt av den nya planen, även fast det inte alls har tagits med i beräkningen.

– Vi har tidigare haft samtal med exploateringschefen Pär Ragvald gällande översiktsplanen med utblick mot 2050. Enligt detaljplanen är den marken utmärkt som parkeringsyta och därför erbjöds vi istället ny mark längre nordöst mot flygfältet, säger Christer Ekendahl, ordförande Höganäs Brukshundklubb.

Översiktsplanen säger sig vilja lägga tyngd och värna om grönstruktur, eftersom grönområden och andelen naturmark per invånare är låga i jämförelse med övriga kommunen. Det framgår också att stadens grönområden måste bevaras och utvecklas. Det talas även mycket om Lerbergskogens rekreativa värden, något som på det stora hela gör att hundklubben inte riktigt får ihop kommunens ambitioner.

– Det verkar inte direkt vara förenligt med översiktsplanen 2035 att förvandla vår grönskande appellplan till en steril asfaltsyta, men ändå finns det planer. För oss i Höganäs Brukshundklubb känns parkeringsplanerna som ett stort hot, säger Christer Ekendahl.

Klubben har funnits på samma plats sedan1950-talet och skulle gärna vilja fortsätta som tidigare eftersom de är en omtyckt hundklubb.

– Vi har en, sett till att vi är en ganska liten klubb, stor verksamhet med arrangemang. Arrangemang som drar folk från hela södra Sverige och även Danmark. Genom vårt arrangemang Höganäs hund har vi satt Höganäs även på hundsverige-karta och hundägarna här är många. Våra planer och omgivningen används inte bara av klubbmedlemmar, på dagtid eller en vacker vårkväll. Det är det många, med eller utan hund, som använder sig av våra gräsytor eller tar fika med sig och använder våra utemöbler, säger Christer Ekendahl.

Det är med sorg i hjärtat de har insett sitt öde samt sin position likt David mot Goliat.

– Vi inser att vi inte har råd att bekosta en planändring, men vi skulle med glädje få bekräftat att översiktsplanen faktiskt undanröjer hotet om asfaltsbeläggning av vår plan. Vi önskade också att kommunen tar oss i beaktande när det gäller Allégatans förlängning så att inte det påverkar våra appellplaner eller klubben i negativ bemärkelse, säger Christer Ekendahl.

Publicerad 08 January 2019 09:20