Nu ska samtliga företag ta fram skisser på hur deras vision ser ut. Efter det ska en vinnare koras.

Nu ska samtliga företag ta fram skisser på hur deras vision ser ut. Efter det ska en vinnare koras. Foto: Mostphotos

Del 2 inleds i markanvisningstävling

Tre förslag utvecklas vidare

HÖGANÄS. I november utlyste kommunen en markanvisningstävling där de efterlyste idéer om vad gamla Oscar Anderssons möbelaffär ska användas till. Tre förslag är högst intressanta för kommunen och går därför vidare till del 2 av tävlingen.

Av
Hanna Dockson

Bakgrunden till tävlingen är att kommunen köpte den berörda fastigheten på Bruksgatan för 5 miljoner, men det lämnade också ett stort frågetecken gällande vad byggnaden på 1000 kvadratmeter skulle användas till. Det är nämligen av stor betydelse, då byggnaden geografiskt ligger så att den blir en entré till stan. Kommunen välkomnade redan från början nytänkande idéer.

Efter att tävlingsdatumen gått ut bedömde en tjänstemannajury förslagen som kom in. Totalt var det tre förslag som kom och samtliga förslag är intressanta på olika vis för kommunen själv.

– Vi har varit i kontakt med samtliga bakom de tre förslagen. Nu går vi in i fas 2 där de olika företagen ska få skissa vidare på sina idéer samt utveckla dem lite. Vi vill dock inte att företagen lägger stora pengar på sina förslag i ett så här tidigt stadium, säger Per Ragvald exploateringsansvarig på Höganäs kommun

Till del 2 ska företagen lämna in en komplettering som tydligt visar förslagens planerade verksamhet, visionsskisser, grov budget och uppskattade kostnader för projektet. Anbudet ska även specificeras i kronor och öron. Det ska även skickas med en tidsplan över hur lång till det skulle ta att arbeta med projektet för start till färdig produkt. Samtliga måste även fördjupa sin beskrivning för bidragen och även hänvisa till ett tidigare genomfört projekt som en referens för trovärdigheten.

Kommunen själva tvivlar dock inte på att det slut giltigt vinnande förslaget finns ibland de tre olika bidragen.

– Det finns absolut goda chanser till att vi hittar något som passar. Det finns dock inte några direkta likheter mellan de olika förslagen för alla har väldigt olika karaktär, säger Johan Bringle, näringslivsutvecklare Höganäs kommun.

Publicerad 09 January 2019 10:00