Det kommer att bli betydligt tuffare i framtiden att få resebidrag eller skolskjuts.

Det kommer att bli betydligt tuffare i framtiden att få resebidrag eller skolskjuts. Foto: Mostphotos

Kommunen står fast vid sitt beslut

"Ett välfärdssystem innebär inte att man har rätt till allting"

HÖGANÄS. Kommunen har med åren inte enbart blivit mindre generösa. De har även blivit desto mer byråkratiska med skattebetalarnas pengar. Fyra fall i förvaltningsrätten är dock inte direkt bra reklam för kommunen.

Av
Hanna Dockson

Varken i lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor, kommunallagen eller skollagen framgår hur en mätning mellan elevens bostad och skola ska utföras. Förvaltningsrätten finner det dock rimligt att det är kommunen som ska besluta om ersättning och får avgöra hur mätningen ska utföras. Detta under förutsättning att det sker på ett likvärdigt sätt för samtliga elever.

Trots att fyra fall har valt att ta sina ärenden vidare till förvaltningsrätten, så ser kommunen det inte som en stor sak.

– Fyra personer är väl inte så mycket. Vi tycker inte att det är så allvarligt, Anne Petäjäjärvi Johansson.

Ansvarig hänvisar omgående till vilka direktiv som gäller.

– Eleverna ansöker om skolskjuts och sedan beslutar vi. Antingen bifaller vi eller så ger vi avslag. Myndighetsutövning är ingen övertalningsprocess utan inför oss är alla lika och det är riktlinjer och regelverk som gäller. Vi följer dem och ingenting annat. On man inte uppfyller kraven så blir det bakslag och då har de möjlighet att överklaga till förvaltningsrätten, säger Anne Petäjäjärvi Johansson.

Hon berättar att myndigheten mäter sträckan med ett särskilt verktyg som finns hos dem. I det har de hela kartan för kommunen och utifrån den görs även samhällsplaneringen i kommunen. Gemene man använder andra verktyg köpt på internet eller mäter på nätet, men de mäter inte alltid lika. Hon säger dock att verktyget också finns tillgängligt för medborgarna för att kontrollera om de tvivlar på hur kommunen mäter.

Kommunen vill inte kommentera om de har gjort korrekta bedömningar eller inte. Inte heller faktumet att det inte är direkt bra reklam för kommunen att hamna i förvaltningsrätten.

– Vi gör ju vårt jobb från kommunen och det är ju tråkigt om man inte är nöjd med våra tjänster. Bara för att det finns ett välfärdssystem så innebär inte det att man har rätt till allting. Det viktiga i sammanhanget är att vi följer regelverken och då blir det tyvärr så att någon som anser sig ha rätt inte får, säger Anne Petäjäjärvi Johansson.

Publicerad 12 January 2019 15:00