Höganäs kommun följer i dag riktlinjerna, vilket drabbar eleverna när det gäller skolskjuts och resebidrag.

Höganäs kommun följer i dag riktlinjerna, vilket drabbar eleverna när det gäller skolskjuts och resebidrag. Foto: Mostphotos

Kommunen stryper skolskjuts och resebidrag

Flera väljer att ta sina ärenden till förvaltningsrätten

HÖGANÄS. Under det gånga året har kommunen fått flera fall uppmärksammade i förvaltningsrätten som berör skolskjuts och bidrag för resor till skolan. Orsaken är enligt kommunen själv att de har blivit mindre generösa och nu följer riktlinjerna.

Av
Hanna Dockson

Tidigare år har distansen för att resebidrag varit 4,2 kilometer, men efter att reglerna gjordes om har det blivit upp till kommunen själv att bestämma var gränsen ska gå. Enligt en tidigare tjänstemän som var insatt under det berörda året så har kommunen tidigare år varit alldeles för generösa när det kommer till just resebidrag.

Det ska ha varit så illa att utgifterna har belastat kommunen budget för bidrag till resor och skolskjuts i vad som nu bedöms helt i onödan. De nya direktiven innebär att den berörda distansen ska minst vara 6 kilometer för att någon form av bidrag eller skolskjuts ska vara aktuell. Distanser under det är kommunen alltså inte längre skyldiga att bekosta för att lösa distansen mellan hem och skola.

De strängare reglerna drabbar förstås direkt skoleleverna. Lokaltidningen har påträffat fyra fall i förvaltningsrätten där berörda personer valt att överklaga kommunens beslut för att på olika vis få rätt till bidrag eller skolskjuts. I ett av fallen så handlar det om en gymnasielev som ansökt om bidrag till dagliga resor mellan bostad och skola för läsåret 2018/2019. När beräkningen gjordes i just det specifika fallet så bedömde kommunen att avståndet var mindre är 6 kilometer och avslog därför pojkens ansökan om bidrag för resor till skolan.

Pappan till den berörda pojken delade dock inte den åsikten utan valde att överklaga domen. Enligt hans egna mätningar så uppkom sträckan mellan bostad och skola till 6,03 kilometer. Han frågar sig därför i överklagandet hur kommunen själva egentligen har bedömt distansen, eftersom redovisning för detta saknas i beslutet som familjen tilldelats.

I det andra fallet som utmärker sig så handlar det om en pojke med speciella behov, men som kommunen heller inte väljer att ta hänsyn till. Den berörda pojken går fortfarande i grundskolan och flyttas i samråd med pedagoger och skolpsykologer från en kommunal skola till en privat skola. Detta för att kommunens kommunala skola inte kan tillgodose hans behov, men när familjen ansöker om skolskjuts får de kalla handen.

Kommunen hänvisar i sitt beslut till att skolskjuts endast gäller till de kommunala skolorna. Om elever önskar gå i en annan skola får föräldrarna lösa det på egen hand. Pojkens vårdnadshavare överklagar beslutet, eftersom hans skola enligt kommunens mått ligger för långt bort från hemmet. Hon tycker att hon har rätt i sak eftersom pojkens behov inte kunde tillgodoses i den kommunala skolan.

Inte ens föräldrar till barn med särskilda behov kan räkna med att få skolskjuts som betalas av kommunen.

Inte ens föräldrar till barn med särskilda behov kan räkna med att få skolskjuts som betalas av kommunen. Foto: Mostphotos

Förvaltningsrätten har i båda fallen valt att låta kommunen ta beslut i frågan. Kommunen vidhåller dock att skolskjuts endast ska ske till skolor som har en offentlig huvudman. Om det inte innebär ekonomiska svårigheter ska kommunen även kunna anordna skolskjuts eller resebidrag, men i de ovannämnda fallen så anser de inte att det finns anledning för detta.

Publicerad 12 January 2019 18:00