Visionsskiss över framtidens Storgatan.

Visionsskiss över framtidens Storgatan. Foto: White Arkitekter

Ett steg närmare byggstart i centrum

"Nu startar vi upp själva projekteringen"

HÖGANÄS.

Under sensommaren påbörjas det omfattande arbetet med att bygga om Storgatan. Förberedelserna är i full gång och i dagarna genomför kommunen en geoteknisk undersökning av marken på Storgatan. – Nu startar vi upp själva projekteringen, säger stadsmiljöchef Martin Warmark.

Som Lokaltidningen tidigare har rapporterat om ska alltså Höganäs centrum med Storgatan i fokus genomgå en stor omgörning.

– Vi satsar för att göra Höganäs ännu mer attraktivt för besökare, turister och näringsliv. Jag vill påstå att detta är ett av Höganäs största stadsutvecklingsprojekt någonsin. Det man har hållit på med nu i ett halvår är att sätta utformningen för gatan. Utgångspunkten har varit att definiera centrum, säger Martin Warmark.

Inom kort genomförs en geoteknisk undersökning av marken på Storgatan.

– 15-20 provborrningar kommer att göras, säger Martin Warmark.

Omgörningen, som sker i etapper, berör alltså området från Triangelplatsen till Kvickbadet. Kyrkplatsen är en viktig pusselbit. Bland annat ska körbanan bitvis förskjutas söderut för att skapa större yta för uteserveringar och planteringar. Dessutom ska en ny plats för lek och aktivitet anläggas öster om kyrkan.

För att stötta handeln kommer den uppgraderade Storgatan att få bättre belysning och parkeringsmöjligheterna ska förbättras.

– Vi kommer att bättre skapa plats för parkering, lastning och lossning. Konceptet bygger på just det att de som har ärenden till handeln ska ha lättare att komma till och att genomfartstrafiken ska bort. Vi kommer även att se över parkeringstiderna i syfte att få omsättning på parkerade fordon just för att stötta den lokala handeln, säger Martin Warmark.

Hur kommer allmänheten att påverkas under byggtiden?

– Vi kommer i möjligaste mån att anpassa oss och låta centrum vara så tillgängligt som möjligt under tiden. Sedan kommer det såklart att vara vissa avstängningar, men vi gör bygguppehåll under sommar och jul just för att påverka handeln så lite som möjligt, säger Martin Warmark.

Storsatsningen är ett treårsprojekt som beräknas vara helt klart 2022 och kosta mellan 50 och 60 miljoner kronor.

Publicerad 24 January 2019 09:00