Nu ska Höganäs gator bli säkrare att ta sig fram på.

Nu ska Höganäs gator bli säkrare att ta sig fram på. Foto: Mostphotos

Beslut: Så ska trafiksäkerheten förbättras

HÖGANÄS.

Under torsdagens kommunfullmäktige klubbades det trafiksäkerhetsprogram igenom som ska förbättra trafiksäkerheten i Höganäs tätort. Nu väntar ett antal åtgärder.

Det är stadsmiljöavdelningen som under en tid har utrett trafiksäkerheten i Höganäs. Man har analyserat olycksstatistik för bil-, gång- och cykelvägar gällande perioden 1 januari år 2000 till och med 31 december 2017. Underlaget är det som nu ligger till grund för trafiksäkerhetsprogrammet.

– Flest trafikolyckor sker i Höganäs tätort, säger trafikingenjör Robin Dingwell som arbetar med trafiksäkerhetsprogrammet.

Åtgärdsförslagen har delats upp i fyra stråk där olika typer av åtgärder ska göras med start i år och fram till 2022.

– Det gäller Storgatan mellan Triangelplatsen och Tivolihuset, sträckan mellan Tivolihuset och Gruvtorget, längs med Allégatan samt Långarödsvägen mellan väg 111 och Allégatan. De fyra stråken är valda för att det har skett fler och allvarligare olyckor där än på andra ställen. Här finns också skolvägar som är prioriterade eftersom barn rör sig längs med dem. Vi vill att så många som möjligt ska kunna gå och cykla till skolan, säger Robin Dingwell.

Vid platser där hastigheter är för höga, samt i korsningspunkter mellan oskyddade trafikanter och fordonstrafik, har man tagit fram åtgärder som leder till lägre hastigheter.

– Till exempel Allégatan kommer att smalnas av i och med bygget av gång- och cykelväg. De två fyrvägskorsningarna på Allégatan blir upphöjda vilket medför att fordon inte kan framföras snabbt igenom korsning utan risk för skador på fordonet.

– Två körfält har blivit ett där Storgatan möter Triangelplatsen österifrån. En mittrefug har byggts vid övergångsstället mellan apoteket och Jysk. Vi har även höjt upp gång- och cykelbanan vid utfarten från parkeringen vid Västra Parkgatan, säger Robin Dingwell.

De åtgärder som genomförs kommer kontinuerligt att ses över och utvärderas.

Målen för trafiksäkerhetsprogrammet

Antalet döda ska förbli noll per år perioden 2018-2026.

Antalet allvarligt och måttligt skadade ska minska med 30 procent för perioden 2018- 2026 jämfört med 2010-2017.

Antalet lindrigt skadade ska minska med 15 procent perioden 2018-2026 jämfört med 2010-2017.

Källa: Höganäs kommun

Publicerad 05 February 2019 09:15