En utdragen grannstrid i Nyhamnsläge har blivit föremål för en JO-anmälan.

En utdragen grannstrid i Nyhamnsläge har blivit föremål för en JO-anmälan. Genrebild: Mostphotos.com

Åtta år lång grannstrid utreds av JO

Bygge av fritidshus har blivit infekterad fråga

NYHAMNSLÄGE.

En infekterad grannstrid pågår i Nyhamnsläge, efter en omfattande anmälan ska JO utreda det senaste kapitlet i tvisten

Byggnadsnämnden i Höganäs ålades för ett år sedan av domstol att vidta åtgärder när ett bygglov för ett fritidshus för tredje gången upphävts – ett hus som trots detta ändå byggts i den kulturhistoriska miljön i Nyhamnsläge. Inget har hänt och nu utreder Justitieombudsmannen, JO, ärendet.

I en omfattande anmälan till JO hävdar en granne, som fått sin utsikt inskränkt av fritidshuset, att det kommit till genom en rad felaktigheter av byggnadsnämnden som man i efterhand försökt rättfärdiga. I anmälan pekar grannen bland annat på avstyckningen av den ursprungliga tomten med ett 1700-talshus och att huset fått bygglov trots en rad avvikelser från detaljplanen.

Nu uppmanar JO nämnden att lämna upplysningar om handläggningen och handläggningstiden i ärendet efter återförvisningen i februari 2018.

Publicerad 06 February 2019 00:00