Kommunen tar VR-teknik till hjälp för att presentera nya stadsbyggnadsprojekt för invånarna, på stastionshuset pågår fram till den 18 februari en presentation av etapp två i detaljplanen över nya området Tornlyckan.

Kommunen tar VR-teknik till hjälp för att presentera nya stadsbyggnadsprojekt för invånarna, på stationshuset på Järnvägsgatan pågår fram till den 18 februari en presentation av etapp två i detaljplanen över nya området Tornlyckan. Foto: Höganäs kommun

Kommunen tar tekniken till hjälp när Tornlyckan presenteras

Vandra i nya området med hjälp av VR-glasögon

HÖGANÄS.

Just nu pågår granskningsprocessen av del två av detaljplanen för det nya området Tornlyckan i Höganäs. I samband med det satsar kommunen fullt ut på VR-teknik och erbjuder nyfikna invånare att ta en tur genom det kommande handels- och bostadsområdet.

Av
Lotta Venhagen

Detaljplanen för området Tornlyckan har delats upp i fem delar. Den första etappen vann laga kraft i december och granskningsprocessen för den andra pågår fram till den 18 februari. Det är området runt Ica Kvantum det handlar om. Där cirka 250 bostäder ska byggas i tre kvarter i form av flerfamiljshus, radhus och eventuellt ett vårdboende med runt 60 platser. Ursprungligen planerades för ett 15-våningshus, men nu är förslaget att det blir åtta våningar istället med en tät bebyggelse runtomkring.

–Vi föreslår en ganska tät bebyggelse för att området ligger nära service och handel och vi vill väva in bostäderna och verksamheten, säger Per-Erik Linders, planarkitekt på kommunen.

Sydöstra Höganäs växer när spaden sätts i jorden för nya området Tornlyckan under hösten 2019.

Sydöstra Höganäs växer när spaden sätts i jorden för nya området Tornlyckan under hösten 2019. Illustration: Höganäs kommun

Redan i etapp ett arbetade kommunen en del med viritual reality – VR-teknik. Då fick invånarna chans att titta på Tornlyckan med hjälp av VR-glasögon, en teknik man även använt i arbetet med bland annat Storgatans nya utformning och något man satsar mer och mer på enligt Per-Erik Linders;

– Vi försöker jobba digital när det gäller dialoger och kommunikation. Vi testade det i första delplanen, men då hade vi inte kommit riktigt så långt i tekniken för att kunna ge den här upplevelsen. Nu testar vi det fullt ut.

– För lekmän kan det vara svårt att bilda sig en uppfattning om en planritning, till och med illustrationer kan vara svåra att tolka. Att just röra sig och kunna orientera sig ger väldigt mycket och när vi varit ute och visat upp det har det varit väldigt uppskattat och vi har nått en helt annan målgrupp.

I etapp två i detaljplanen för Tornlyckan presenteras bland annat planer för ett vårdboende med cirka 60 platser.

I etapp två i detaljplanen för Tornlyckan presenteras bland annat planer för ett vårdboende med cirka 60 platser. Illustration: Höganäs kommun

På kommunens hemsida kan man ta en virtuell tur i området, väljer man att öppna sidan i sin mobil och äger ett par VR-glasögon kan man göra det hemifrån. De som inte har tekniken hemma kan besöka utställningen i stationshuset på Järnvägsgatan 8 fram till den 18 februari.

– På stationshuset har vi ett mer avancerat system och det finns tillgängligt i den mån vi har tid att visa det.

Under våren kommer etapp tre av detaljplanen, vilket innefattar den nya skolan, att påbörjas och parallellt drar man även igång del fyra. Om allt går enligt plan så kan området för delplan ett och två börja byggas ut med gator, torg och VA redan till hösten i. Bygget för själva husen kan då påbörjas under våren 2021.

Publicerad 06 February 2019 08:25