Foto: Mostphotos

Stora rekryteringsbehov för kommunen – Så ska medarbetarna lockas

Ny plan för att hitta rätt kompetens till bristyrken

HÖGANÄS.

Lärare, socialsekreterare och kockar är några av yrkena kommunen har svårast att rekrytera till. Nu ska en plan tas fram för att verksamheterna ska kunna möta behoven fram till 2025.

Kompetensförsörjning handlar enligt kommunen om att hitta rätt medarbetare, utveckla befintlig personal och behålla de anställda. Den nya kompetensförsörjningsplanenen ska göra att Höganäs kommun som arbetsgivare attraherar, rekryterar och att medarbetarna ska kunna utvecklas på jobbet.

Dokumentet ska se till att kommunens verksamheter arbetar för att möta behovet av personal.

Varje förvaltning och bolag ska ta fram åtgärder som bland annat leder till att rekryteringen breddas, komptensen används på rätt sätt och att fler jobbar mer.

– Det är en stor utmaning att kunna klara av rekrytering så det här är ett viktigt dokument. Det är ett nationellt bekymmer att det är brist på olika personalkategorier, säger Ulf Molin (C) under ett anförande i fullmäktige.

Höganäs har tagit fram ett antal fokusområden där behoven av att rekrytera personal kommer vara som störst. Det handlar om lärare inom förskola ända upp till gymnasieåldern, undersköterskor och sjuksköterskor, socialsekreterare, ingenjörer, bygglovshandläggare, chefer generellt och kockar. Inom varje av dessa fokusområden ska enheterna på kommunen ta fram handlingsplaner.

– Det är stora grupper så det är viktigt att vi kan klara detta, säger Ulf Molin.

Bristyrkena ser likadana ut hela landet och konkurrensen om medarbetarna är stor mellan arbetsgivarna.

Ett problem är pensionsavgångarna, fram till 2025 kommer cirka 380 personer gå i pension. Av dessa arbetar 146 personer på utbildningsförvaltningen. Även teknik- och fastighetsförvaltningen har stora pensionsavgångar där slutar nämligen 46 personer under perioden.

Publicerad 06 February 2019 06:30