Jodie Olteanu är engelskspråkig pedagog på Montessoriskolan Tellus internationella förskoleavdelning . Nu utökar skolan sin verksamhet till lågstadiet där det finns plats för 20 barn till hösten.

Jodie Olteanu är engelskspråkig pedagog på Montessoriskolan Tellus internationella förskoleavdelning . Nu utökar skolan sin verksamhet till lågstadiet där det finns plats för 20 barn till hösten. Foto: Lotta Venhagen

Höganäs får sin första internationella lågstadieklass

Montessoriskolan Tellus utökar sin flerspråkiga verksamhet

HÖGANÄS.

Montessoriskolan Tellus utökar sin verksamhet med en internationell avdelning för barn i årskurs 1-3. Lågstadieklassen blir kommunens första med internationell inriktning.

Av
Lotta Venhagen

Sedan 2017 driver förskolan på Montessoriskolan Tellus en internationell avdelning för barn i åldern 3-5 år. Nu utökar de alltså sin verksamhet med en avdelning på lågstadiet.

– Redan när vi startade 2017 fick vi förfrågningar om att starta ett spår på skolan och då började idén gro, nu har det verkligen satt sig och det finns ett underlag, säger Emma Schneider, rektor för skolan och förskolan.

Avdelningen på förskolan har en engelskspråkig pedagog och en svenskspråkig montessoripedagog och upplägget för skolundervisningen kommer att vara likadant.

– Vi håller just nu på att rekrytera en engelskspråkig pedagog, undervisningen sker 50/50 på svenska och engelska.

Sammanlagt kommer det att finnas 20 platser i den internationella lågstadieklassen, några språkliga förkrav finns det inte utan det handlar snarare om intresse att ha en internationell inriktning på barnens undervisning.

Jaxx Lindelöf, Vilma Lööw och Wilma Lampa är tre av 16 barn på förskolans internationella avdelning, här går de igenom olika ord på svenska och engelska tillsammans med Jodie Olteanu.

Jaxx Lindelöf, Vilma Lööw och Wilma Lampa är tre av 16 barn på förskolans internationella avdelning, här går de igenom olika ord på svenska och engelska tillsammans med Jodie Olteanu. Foto: Lotta Venhagen

Jodie Olteanu jobbar som pedagog på den internationella förskoleavdelningen och pratar enbart engelska med barnen.

– I början när de är små är det mycket repetition, kroppsspråk och "show me". Efter hand så snappar de upp det. Nu är min utmaning att hitta utmaningar åt dem, säger hon med ett skratt och fortsätter;

– Det händer stora saker med deras självförtroende när de går här, de vill utmana sig. När barnen har det här självförtroendet och går in i nytt material lär de sig både snabbare och mer.

Under 2020 kommer en småbarnsavdelning för de allra yngsta att starta, därefter utökar skolan med en mellanstadieklass respektive högstadieklass under 2021 och 2022. Den 7 mars bjuder skolan in till ett informationsmöte om den nya internationella avdelningen.

Publicerad 08 February 2019 00:00