Kommunen vill sälja mark till Hallandsföretaget Derome, som planerar att bygga flerfamiljshus och radhus på Tornlyckan.

Kommunen vill sälja mark till Hallandsföretaget Derome, som planerar att bygga flerfamiljshus och radhus på Tornlyckan. Illustration: Höganäs kommun

Kommunen ska sälja mark på Tornlyckan

Hallandsföretag vill bygga flerfamiljshus och radhus

HÖGANÄS.

Hallandsföretaget Derome ska, enligt ett beslut i kommunstyrelsen, köpa ett 3200 kvadratmeter stort område på Tornlyckan för att bygga bostäder.

Av
Lotta Venhagen

Markaffären, som är den första som kommunen skriver avtal om på det nya bostadsområdet i sydöstra Höganäs, kan snart vara klar. 3 132 000 kronor ska kommunen få enligt avtalet och Deromes plan är att bygga cirka 20-25 bostäder i form bostadsrätter i flerfamiljshus och samt köperätter i radhusform. Enligt tidsplanen i avtalet ska byggstart ske 2021 och bostäderna stå klara 2022

Innan avtalet är klart måste det godkännas av kommunfullmäktige.

Publicerad 19 February 2019 11:20