Den gamla läkarvillan i hörnet av Köpmansgatan och Storgatan är viktig för centrumutvecklingen i Höganäs menar SD.

Den gamla läkarvillan i hörnet av Köpmansgatan och Storgatan är viktig för centrumutvecklingen i Höganäs menar SD. Foto: Lotta Venhagen

SD vill se köp av Widdings villa innan kulturhusets framtid spikas

Reserverar sig mot beslut i kommunstyrelsen

HÖGANÄS.

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet i kommunstyrelsen att bibliotekets nuvarande plats är den bästa för ett nytt kulturhus. Istället vill de skjuta på beslutet tills kommunen lyckas köpa Widdings villa – den gamla läkarvillan i början av Köpmansgatan.

Av
Lotta Venhagen

Samtliga partier i kommunstyrelsens arbetsutskott var eniga om beslutet att behålla biblioteket på sin nuvarande plats, men på kommunstyrelsen sammanträde reserverade sig SD.

De menar att utvecklingen i centrum blivit ännu bättre och fått nya möjligheter om kommunen även ägde tomten med Widdings villa.

– Det är inget helhetsgrepp utan den gamla läkarvillans tomt. Utan det blir ett hafsverk, som kanske blockerar framtida möjligheter, säger Leif Löwegren (SD), ledamot i kommunstyrelsen till hd.se.

Försök att köpa fastigheten har gjorts av kommunen, men utan framgång enligt kommunstyrelsens ordförande Peter Schölander (M);

– Vi har fört förhandlingar med ägarna. Men vi står alldeles för långt ifrån varandra, de vill ha cirka tio miljoner mer än marknadsvärdet. Annars säljer de inte och vi måste sätta ner foten när det gäller kulturhuset, säger han till samma tidning.

Ärendet är planerat att tas upp i kommunfullmäktige den 28 februari.

Publicerad 20 February 2019 13:21