Längs med Lagårdsvägen i Lerberget har kommunen gallrat ekdungarna och låtit vissa träd bli så kallade högstubbar – något som gynnar fågel- och insektslivet.

Längs med Lagårdsvägen i Lerberget har kommunen gallrat ekdungarna och låtit vissa träd bli så kallade högstubbar – något som gynnar fågel- och insektslivet. Foto: Lotta Venhagen

Trädgallring i Lerberget ska gynna insektslivet

Ekolog: "Det blir en kombination av gallring och naturvård"

LERBERGET.

När ekdungarna vid Lagårdsvägen i Lerberget ska gallras använder man en annorlunda metod. Istället för att såga ner träden och forsla bort dem sparas 3-10 meter höga stubbar som gynnar fågel- och insektslivet.

Av
Lotta Venhagen

Den senaste veckan har arbetet med att gallra planteringarna längs med Lagårdsvägen i Lerberget pågått. Dungarna gallras eftersom ekarna kräver ljus för att utveckla sig. Den här gången valdes dock en annorlunda metod enligt Rickard Åkesson, ekolog på kommunen.

– Istället för att bara såga ner vartannat träd kapas de i olika höjder och några grenar lämnas kvar. Det här påskyndar åldringsprocessen och träden blir "gamla" vilket är bra för både fåglar och insekter. Man glömmer ofta bort att många vedlevande insekter är beroende av värme och sol och träden fyller en större funktion om de står upprätt och är exponerade för sol och värme än om de blir liggande på backen.

Högstubbarna, som de kallas, kommer att leva mellan 5-10 år innan de skuggas ut av träden man satsar på, därefter kan de stå upprätta i 20-30 år.

– Hittills har vi bara sågat ner och tagit bort, men det här blir en kombination av gallring och naturvård.

Publicerad 20 February 2019 11:57