Diskussionen att flytta sand från ett område utanför Farhult till Ängelholms klitter har pågått i flera år. Nu planerar Höganäs kommun att överklaga beslutet att Ängelholm får hämta sand från Natura 2000-området.

Diskussionen att flytta sand från ett område utanför Farhult till Ängelholms klitter har pågått i flera år. Nu planerar Höganäs kommun att överklaga beslutet att Ängelholm får hämta sand från Natura 2000-området. Arkivfoto: Lotta Venhagen

Kommunerna fortsatt oense om sandflytt från Farhult

Höganäs miljöutskott planerar överklagande

HÖGANÄS.

Ängelholms kommun vill ta sand från ett område utanför Farhult för att rädda sina klitter. Förra veckan fick de grönt ljus från Sveriges geologiska undersökning, SGU, men Höganäs kommun är inte nöjda och planerar nu att överklaga beslutet.

Av
Lotta Venhagen

Som Lokaltidningen Ängelholm rapporterade förra veckan har Ängelholms kommun fått tillstånd att ta sand från området strax norr om naturreservatet Jonstorp-Vegeås mynning.

Trots att ansökan gällde 340 000 kubikmeter sand och Ängelholm endast beviljats 75 000 kubikmeter är Höganäs kommun inte nöjda med beslutet. Nu planerar man att överklaga och då blir det upp till regeringen att avgöra. Det formella beslutet om ett överklagande tas på Höganäs miljöutskotts möte den 27 februari, sedan tas det vidare till kommunstyrelsen.

– Vi vill överklaga av flera olika skäl. Vi tror att det kommer att påverka mer än vad man tror. Det känns outforskat och inte så grundligt utrett, säger miljöutskottets ordförande Margareta Widell (M) till hd.se.

Innan frågan är avgjord krävs det även tillstånd från Mark- och miljödomstolen för att få hämta sanden, domstolen ska pröva vilken miljöpåverkan det innebär.

– Mark- och miljödomstolen får nu avgöra om miljöpåverkan är förenlig med intresset att bevara naturvärdena. Fast det dröjer säkert minst ett år innan vi får svar på det, sa Geraldine Thiere, hållbarhetsingenjör i Ängelholms kommun, till Lokaltidningen i förra veckan.

Publicerad 21 February 2019 00:00