Kommunens revisorer påtalar brister i hur socialnämnden har hanterat sina sparkrav inför förra årets budget.

Kommunens revisorer påtalar brister i hur socialnämnden har hanterat sina sparkrav inför förra årets budget. Arkivfoto: Lotta Venhagen

Socialnämnden får bakläxa av revisorerna

Vill se en plan som går att följa upp

HÖGANÄS.

Utbildningsnämnden får godkänt men socialnämnden har mer att jobba på, det visar revisorernas granskning av hur nämnderna hanterade de sparkrav som fanns inför budgeten 2018.

Av
Lotta Venhagen

Inför budgeten 2018 fick nämnder och förvaltningar i uppdrag att göra sina verksamheter mer effektiva och kravet var en minskning på 3 procent i jämförelse med året innan skriver Helsingborgs Dagblad. För socialnämnden respektive utbildningsnämnden blev sparkraven dock något lägre efter att kommunstyrelsen skjutit till mer pengar.

Revisorerna har granskat hur nämnderna hanterat sina sparkrav och gett utbildningsnämnden godkänt. Socialnämnden däremot brister i sin uppföljning och konsekvensanalys menar revisorerna som vill se struktur och en plan som går att följa upp.

Ingemar Narheim, (M) ordförande i socialnämnden, menar att nämnden nått sitt effektiviseringsmål men inte angett det i kronor och att den kommer att jobba annorlunda framöver med ett intensivare budgetarbete.

– En del kan bero på att socialnämndens tidigare ordförande var ny på sin post och sen blev sjukskriven. Sen var vi mitt uppe i bildandet av Höganäs omsorg, säger han till samma tidning som förklaring till bristerna.

Publicerad 12 March 2019 09:13