Teamet för avancerad räddning, som har sitt säte i Höganäs, förlorar möjligheten att ha med ambulanspersonal på en svårtillgänglig olycksplats.

Teamet för avancerad räddning, som har sitt säte i Höganäs, förlorar möjligheten att ha med ambulanspersonal på en svårtillgänglig olycksplats. Foto: Lotta Venhagen/ Mostphotos.com

Efter Region Skånes beslut: Team för avancerad räddning förlorar medicinsk kompetens

Ambulanspersonal får inte delta på svåråtkomliga olycksplatser

HÖGANÄS.

Teamet för avancerad räddning förlorar sin medicinska kompetens på själva olycksplatsen sedan Region Skåne beslutat att dra in på ambulanspersonal i teamet.

Av
Lotta Venhagen

Vid räddningstjänsten i Höganäs finns sedan många år ett team för avancerad räddning. Dessa har ansvar för räddningsinsatser på hög höjd eller svår belägenhet i hela Skåne så som olyckor vid master, vindkraftverk och inte minst fallolyckor vid Kullaberg och Nationalparken vid Skäralid.

Fram till för en dryg vecka sedan har även ambulanspersonal ingått i teamet för avancerad räddning, vilket inneburit att det funnits medicinsk kompetens med på svåra olycksplatser. Förra fredagen beslutade dock Region Skåne för att dra sig ur det samarbetet. Det innebär att ambulanspersonal kommer att finnas på plats, men inte ha rätt att klättra ner eller upp till den skadade utan istället får påbörja bedömning och eventuell behandling efter att räddningstjänsten förflyttat den skadade.

– Det är jättetråkigt. Funktionen som sådan har kittat ihop två organisationer på ett bra sätt, nu kommer funktionen inte att kunna leverera medicinsk kompetens till den drabbade i den svåra situation den befinner sig, säger Henrik Persson, operativ chef vid Höganäs räddningstjänst.

Enligt Magnus Olsson, enhetschef för ambulanssjukvården i Region Skåne, är det inte längre ekonomiskt försvarbart att ha ambulanspersonal kvar i teamet;

– Vi har tittat på det här ur ett patient-, medarbetar-, verksamhets- och ekonomiskt perspektiv och kommit fram till att det inte finns underlag för den här enheten. Utbildningsmässigt är det mer än 1100 timmars övning per år och plockar vi ut statistik så har det varit cirka fem incidenter per år sedan 2010 som klassificerats som avancerad räddning, AR-uppdrag, från ambulanssjukvårdens sida.

Räddningstjänsten har statistik på att det varit 22 händelser med avancerad räddning bara under 2018?

– Ja där skiljer sig statistiken åt, säger enhetschefen och tillägger;

– När vi gör utdrag från register på händelserna som klassificerats som AR-uppdrag från ambulanssjukvårdens sida finner vi inte uppdrag där vi påverkat utgången positivt för patienten i förhållande till det ekonomiska perspektivet.

Enligt honom kommer dock ambulanssjukvården även fortsättningsvis följa med räddningstjänsten på uppdrag som tidigare klassificerats som AR-uppdrag men kommer framöver inte att få klättra ner eller upp till där den skadade befinner sig.

– De tar emot patienten efter att räddningstjänsten förflyttat patienten upp eller ned och påbörjar där bedömning och eventuell behandling.

Ambulanspersonal har tagits bort från det här teamet förr, men kommit tillbaka. Finns det planer på att låta samarbetet fortsätta längre fram?

– I nuläget har jag inga indikationer på att beslutet kommer att förändras, säger Magnus Olsson.

Publicerad 13 March 2019 11:50